Nawigacja mobilna

Prezentacja Projektu Ustawy o Zawodzie Psychoterapeuty (zespół parlamentarny z 20.02.2024 r.)

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować informacje przedstawione dzisiaj na spotkaniu Zespołu Parlamentarnego ds. Ustawowego Uregulowania Psychoterapii, dotyczące projektu Ustawy o Zawodzie Psychoterapeuty przygotowanego przez pana mecenasa Włodzimierza Zajaca na zlecenie PTTPB Projekt-ustawy-o-zawodzie-psychoterapeuty-medPobierz  

Podsumowanie spotkania „Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty” z dnia 25.01.2024 r.

25.01.2024 r. odbyło się spotkanie „Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty”. Ze strony środowiska poznawczo-behawioralnego uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli (Zarząd PTTPB: Agnieszka Tousty- Ingielewicz (Przewodnicząca), Grzegorz... 

Wniosek o odwołanie Konsultanta Krajowego z psychoterapii, pani mgr Renaty Mizerskiej

W dniu dzisiejszym PTTPB z grupą organizacji psychoterapeutycznych i psychologicznych zwróciło się do p. Minister Izabeli Leszczyny z wnioskiem o odwołanie pani mgr Renaty Mizerskiej z funkcji Konsultanta Krajowego z psychoterapii, ze względu m.in. na brak kompetencji i dorobku naukowego wymaganego... 

Informacja od Zarządu PTTPB (z 23.10.2023 r.) do reprezentacji organizacji psychoterapeutycznych z tzw. 'grupy roboczej’ na temat zawieszenia udziału i rozpoczęcia przygotowań alternatywnych uregulowań prawnych.

Szanowni Państwo, w związku z wieloma pytaniami o okoliczności zawieszenia udziału PTTPB w pracach pierwszej Grupy Roboczej i skoncentrowaniu się na przygotowaniu bardziej adekwatnych projektów regulacji zawodu psychoterapeuty, zamieszczamy w całości informację przesłaną w październiku... 

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej z 7.12.2023 r. w kontekście dyskusji na temat uregulowania zawodu psychoterapeuty/ki

[1] https://www.pttpb.pl/wp-content/uploads/2023/08/ekspertyza-prawna-prof-Gutowski-GWA-pttpb-03.07.2023-formy-ograniczenia-spdg.pdf  [2] https://www.pttpb.pl/wp-content/uploads/2023/08/ekspertyza-prof-Gutowski-podzial-na-modalnosci-2023.08.02-PTTPB.pdf  [3] https://www.pttpb.pl/ocena-skutkow-prawnych-roznych-form-regulacji-zawodu-psychoterapeuty/   

Ocena skutków prawnych różnych form regulacji zawodu psychoterapeuty.

Szanowni Państwo,  W związku z toczącymi się rozmowami dotyczącymi przepisów z zakresu psychoterapii Zarząd PTTPB przesyła informacje podsumowujące ich obecny status. Ze względu na skutki prawne promowanej przez część środowiska wizji „jednego samorządu zawodu zaufania publicznego”...