Nawigacja mobilna

Logo PTTPB – Historia i symbolika

Logo PTTPB jest bogate w symbolikę, bo też i Towarzystwo skupia profesjonalistów zajmujących się najbardziej skomplikowaną i subtelną z możliwych materii – CZŁOWIEKIEM . W jego centralnym miejscu znajduje się zatem CZŁOWIEK.

Psychoterapia poznawcza jest głęboko humanistyczna. Jej korzenie tkwią w starożytnej Grecji. To wtedy narodziła się koncepcja człowieka jako miary wszechrzeczy. Starożytne idee odrodziły się w renesansie. Logo PTTPB nawiązuje do człowieka witruwiańskiego Leonarda da Vinci. Ludzka postać wpisuje się w kwadrat i okrąg jednocześnie. Ujęcie go w pewne ramy symbolizuje badanie go w sposób umożliwiający poznanie. Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na dowodach naukowych. Podczas leczenia stosuje się skalowanie i wymiarowanie. Stąd w logo obecny jest „człowiek zwymiarowany” jako wyraz możliwości poznania go oraz rejestrowania zmian za pomocą obiektywnych miar.

Terapia poznawczo-behawioralna to także czerpanie z rozwijającej się wiedzy o funkcjonowaniu mózgu – stąd okrąg, w który mistrz Leonardo wpisał człowieka, został podzielony na dwie półkule mózgowe w tle,  wyodrębnione poprzez zróżnicowanie koloru. Kompozycja liter PTTPB i osadzenie ich w kwadracie z wymiarami wyznaczonymi przez CZŁOWIEKA  stanowi memento, aby nie gubić podmiotu oddziaływań terapeutycznych i poruszać się w kierunkach wyznaczonych przez Pacjenta i cele TERAPII, stąd centralna jest litera „T”.

PTTPB zostało utworzone z inspiracji profesora Tullio Scrimaliego. Profesor był kierownikiem pierwszego polskiego trzyletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej zorganizowanego przez Towarzystwo. Osoby, które ukończyły to szkolenie, uzyskały włoskie certyfikaty. W ten sposób, odwołując się w logo do Leonarda da Vinci,  znalazła swoje odzwierciedlenie polsko-włoska inicjatywa rozwoju psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce.Prototyp logo został narysowany ołówkiem i piórkiem i znajduje się w siedzibie PTTPB.