Nawigacja mobilna

Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo informujemy, że od 1.04.2022 r. telefon służbowy sekretariatu PTTPB jest czynny w godzinach 8.00-16.00. W pozostałych godzinach prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@pttpb.pl  

Przypomnienie o zbliżającym się terminie zakończenia „okresu przejściowego” stosowania przepisów standardów PTTPB

Szanowni Państwo,uprzejmie przypominamy, że dnia 19.04.2022 upływa tzw. „okres przejściowy”, który umożliwiał odwoływanie się do przepisów dotyczących szkolenia, egzaminowania, przyznawania i odnawiania certyfikatów obowiązujących w PTTPB przed kwietniem 2018 (tzw. „Stare Standardy”). Z wyżej wskazaną datą przepisy te będą miały charakter już tylko historyczny i wszystkie wnioski i sprawy zgłaszane do PTTPB będą rozpatrywane zgodnie z Jednolitym Tekstem Standardów,wprowadzonym w kwietniu 2018 i nowelizacjami w tych przepisach, wprowadzanymi w latach kolejnych. Tekst obowiązujących obecnie Standardów znajduje się na stronie PTTPB... 

Konferencja naukowo-szkoleniowa Zasady diagnozowania i leczenia bezsenności

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniowa, która odbędzie się w dniu 20 maja 2022 w Warszawie na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych zaleceń odnośnie diagnozowania i leczenia bezsenności. Szczegółowe informacje zostały zawarte w załącznikach. Zapraszamy do zapoznania się. Komunikat Konferencja Bezsenność  

Materiały w języku ukraińskim dla rodziców jak wspierać dziecko w czasie wojny

Szanowni Państwo, Dzięki uprzejmości Lwowskiego Instytutu Terapii Poznawczej za pośrednictwem Pana dr Oleha Romanczuka otrzymaliśmy materiały, które mogą być pomocne dla terapeutów pracujących z ukraińskim rodzinami. Materiały są przeznaczone dla rodziców i przygotowane w języku ukraińskim. Dotyczą one sposobów w jaki rodzice mogą wspierać dziecko wobec wyzwań, które pojawiają się w czasie wojny. Zapraszamy do korzystania i udostępniania materiałów. How to care about yourself during war time 5 advices for parents How to talk with children about war How to support children when you had to leave your home because of war How to support... 

Wydarzenia i szkolenia

Nie przegap nadchodzących wydarzeń, które mogą Cię zainteresować - zarezerwuj sobie czas już dziś!

<< maj 2022 >>
pwścpsn
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 • 13/01/2022 - 03/06/2022 godz. 15:00 - 19:15

  Psychoterapia poznawczo –behawioralna dzieci i młodzieży. Środowiskowe aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą, aspekty prawne(25 godzin)

  a. zaburzenia osobowości u rodziców-kontakt z trudnym rodzicem (5 godzin)
  b. wykorzystywanie zabawy w pracy z małym dzieckiem i pracy grupowej (5 godzin)
  c. etyka pracy z dziećmi i młodzieżą, współpraca ze środowiskiem (5 godzin)
  d. superwizja terapii dzieci i młodzieży (5 godzin)
  e. Współpraca terapeuta -lekarz (5 godzin)

  Prowadzący: dr E. Pragłowska, dr M. Skotnicka –Chaberek, dr M. Herstowska, dr hab. J. Michałowski, K. Markowska –Regulska, M. Cieśla,
  Terminy : 13.01.22, 17.02.22, 25.05.22, 1.06.22, 3.06.22, godz. 15.00-19.15
  Cena: 1400 zł
  Zapisy : https://swps.pl/szkolenia/warszawa/31590-srodowiskowe-aspekty-pracy-z-dziecmi-i-mlodzieza-aspekty-prawne
  Kontakt: szkola.psychoterapii@swps.edu.pl

 • 26/02/2022 - 05/06/2022 godz. Całodniowe

  Centrum Psychoterapii i Szkoleń VITA LONGA zaprasza na warsztat pracy własnej dla terapeutów CBT Dialog motywujący – II edycja
  3 moduły warsztatowe

  I moduł: 26-27 lutego 2022
  II moduł: 23-24 kwietnia 2022
  III moduł: 4-5 czerwca 2022

  Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-18:00

  40 godzin dydaktycznych
  Koszt udziału: 2000 zł
  Prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara
  Zajęcia odbywają się online

  I moduł (2 dni) – wprowadzenie do DM
  1) Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM, wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM. 
  2) Omówienie podstawowych pojęć i definicji DM, w tym jego ducha, podstawowych metod pracy oraz procesów. 
  3) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
   

  II moduł (2 dni) – szczegółowe metody pracy oraz język zmiany
  1) Szczegółowe metody pracy w dialogu motywującym – wykorzystanie pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań oraz podsumowań (tzw. „wioseł”, ang. OARS) oraz zgodne z DM udzielanie informacji i rad w kontekście czterech procesów DM
  2) Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania. Wywoływanie i wzmacnianie języka zmiany oraz radzenie sobie z „oporem” (językiem podtrzymania i niezgodą w relacji).
  3) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
   

  III moduł (2 dni) – specyfika zastosowania DM w psychoterapii oraz superwizja
  1) Specyfika zastosowania DM w pracy psychologa i pedagoga, w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  2) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
  3) Superwizja – odsłuchiwanie i kodowanie nagranych przez uczestników rozmów w stylu DM.
   

  Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Treści teoretyczne będą przeplatane praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i grupach (głównie na materiale własnym uczestników), a także prezentacją filmów video. Superwizja będzie prowadzona z wykorzystaniem nagrań krótkich rozmów DM prowadzonych przez uczestników. 

  Zapisy: https://www.vitalonga.pl/2021/11/20/dialog-motywujacy-ii-edycja/
  Kontakt: szkolenia@vitalonga.pl
  +48 664 655 900

Sekcje Zainteresowań przy PTTPB

Zachęcamy Państwa do zakładania Sekcji, zrzeszających członków zainteresowanych w szczególności poszczególnymi obszarami oddziaływań terapii poznawczo-behawioralnej. Prosimy o zapoznanie się z procedurą i regulaminem tworzenia sekcji przy PTTPB tutaj

Sekcja Terapii ACT powstała, aby propagować podejście terapii akceptacji i zaangażowania wśród terapeutów poznawczo-behawioralnych, by pomóc im zwiększyć swoją psychologiczną elastyczność podczas pracy z Klientem, w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami, które mogą wpływać na prowadzone przez nich procesy terapeutyczne oraz w prowadzeniu procesów terapeutycznych w oparciu o transdiagnostyczny model terapii ACT.

Informujemy Państwa o powstaniu Sekcji Dialogu Motywującego. Więcej informacji przekażemy wkrótce.

Strefa Terapeuty

Terapeuta

W tej sekcji wszyscy terapeuci-członkowie PTTPB, po zalogowaniu w systemie, znajdą dostęp do pomocnych materiałów terapeutycznych oraz informacji prawnych. Zachęcamy do dzielenia się posiadanymi materiałami i przesyłania ich na adres sekretariatu sekretariat@pttpb.pl, umieszczając w temacie wiadomości zapis: Materiały do Sekcji terapeuty. Materiały zostaną zamieszczone w systemie po zweryfikowaniu, czy się nie powtarzają i czy nie łamią praw autorskich.

Strefa Pacjenta

Pacjent

Psychoterapie nurtu poznawczego i behawioralnego oparte są na współczesnych teoriach naukowych dotyczących funkcjonowania psychicznego człowieka i weryfikowane wynikami badań, nad ich skutecznością.

Pacjenci (klienci) i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące „tu i teraz” – w bieżącym życiu pacjenta. Wspólny punkt widzenia na problem występujący u pacjenta ustalany jest wspólnie przez terapeutę i pacjenta. Następnie określane są konkretne cele terapii, czasu jej trwania, oraz strategie terapeutycznych, których zasadność i skuteczność jest poddawana ciągłej ocenie.

Terapie poznawcze i behawioralne maja zastosowanie jako indywidualna forma terapii, a także jako terapia rodzinna, małżeńska, grupowa. Podejścia te mogą przyjść z pomocą każdemu, niezależnie od poziomu inteligencji, rasy, kultury, płci czy orientacji seksualnej.

Psychoterapeutami poznawczo-behawioralnymi są zazwyczaj osoby profesjonalnie związane z opieką zdrowotną – lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni.

Kontakt

Kontakt z sekretariatem wyłącznie telefonicznie (508-964-887), mailowo (sekretariat@pttpb.pl) lub listownie.

Prosimy o przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

BRAK MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁEK KURIERSKICH

Telefon

(48) 508 964 887

Email

sekretariat@pttpb.pl

Ul. Chłodna 64 lok. 306A, 00-872 Warszawa