Nawigacja mobilna

Filozofia i misja sekcji TEAM CBT

Aby zapewnić autentyczny rozwój TEAM CBT i skuteczniej wychodzić naprzeciw wymaganiom współczesności, częścią misji naszej Sekcji jest troska, włączanie i otwartość na osoby o zróżnicowanym pochodzeniu i doświadczeniu. Dlatego integrujemy historycznie zmarginalizowane wartości, perspektywy i osoby, aby zapewnić wszystkim zaawansowaną, nowatorską, opartą na dowodach praktykę. Nasza sekcja ma również na celu rozwój osobisty członków społeczności TEAMCBT, czyniąc ją bardziej wspierającą i inkluzywną dla osób wszystkich tożsamości i środowisk oraz dając w efekcie poczucie satysfakcji zawodowej.