Nawigacja mobilna

Standardy PTTPB

Jednolity tekst Standardów PTTPB

Jeżeli w czasie złożenia wniosku o przyznanie certyfikatu obowiązują przepisy inne niż w czasie rozpoczęcia szkolenia, zakończenia szkolenia, zdawania egzaminu końcowego, stosuje się przepisy nowe, jednakże należy stosować przepisy obowiązujące poprzednio, jeżeli są korzystniejsze dla Wnioskodawcy.

Przepisy obowiązujące w okresie 19.04.2018r.- 31.10.2018r.

Przepisy obowiązujące przed 19.04.2018r.