Nawigacja mobilna

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Polsce i w Europie

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) powstałe w 1998 roku jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym skupiającym profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, a także praca badawczą dotyczącą mechanizmów funkcjonowania psychicznego człowieka.

Członkami są lekarze, psycholodzy, a także absolwenci wyższych uczelni o kierunkach innych niż medycyna i psychologia, studenci psychologii i medycyny, pracownicy społeczni, pielęgniarki. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) największej europejskiej organizacji zrzeszajacej towarzystwa terapii poznawczej różnych krajów.

 

W 2000 roku podczas kongresu w Granadzie Polskie Towarzystwo Terapii Pozanwczej i Behawioralnej zostało jednogłośnie przyjęte w poczet członków European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

EABCT jest organizacją typu „parasol” od ponad 30 lat zrzeszającą towarzystwa terapii poznawczej różnych krajów europejskich, które spełniają wymagania dotyczące przyjęcia (głównymi wymaganiami oprócz danych dotyczących statutu i członków są, standardy szkoleniowe).

Każdy członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest jednocześnie członkiem EABCT, organizacji która liczy obecnie ponad 20 tysięcy terapeutów poznawczych z dwudziestu dziewięciu krajów. Do najliczniejszych towarzystw zrzeszonych w EABCT należy towarzystwo Brytyjskie (BABCP) z 5200 członków, Holenderskie z 2300 członków. Jako organizacja EABCT wyznacza europejskie standardy szkolenia w terapii poznawczej, a corocznie organizowane kongresy stanowią forum wymiany informacji naukowych na temat terapii poznawczych i behawioralnych.