Nawigacja mobilna

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM pt. „Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?” w ramach konkursu Sonata Bis 8 finansowanym przez NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 realizowanym przez Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu pod kierownictwem... 

Informacja

Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane kryteria uznawalności dorobku do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty(zakładka „Nowa dziedzina ochrony zdrowia – psychoterapia... 

Uzupełnienie dokumentacji do CMKP

W najbliższych dniach na stronie CMKP ukażą się kryteria uznawania dorobku do specjalizacji medycznej w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Prosimy osoby, które złożyły wnioski o uznanie dorobku z psychoterapii dzieci i młodzieży o częste śledzenie komunikatów na stronie CMKP... 

Komunikat

Szanowni Państwo, na stronie CMKP pojawiły się nowe informacje o specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Prosimy śledzić komunikaty www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty  

Program szkoleń do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, na stronach CMKP pojawił się program szkoleń do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Oznacza to, że nasi członkowie posiadający certyfikaty psychoterapeuty PTTPB oraz dorobek w pracy z dziećmi i młodzieżą w najbliższym czasie będą mogli ubiegać się już... 

Zaproszenie do udziału w badaniach nad wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej w leczeniu fobii społecznej dla certyfikowanych terapeutów PTTPB.

Badanie kliniczne System VR MindTM i VR Mind+TM – badania i przygotowanie do wdrożenia Tomorrow Sp. z o.o. w ramach projektu pod nazwą „System VR MindTM i VR Mind+TM – badania i przygotowanie do wdrożenia”, współfinansowanego przez NCBiR, tworzy oprogramowanie VR MindTM i...