Nawigacja mobilna

Dorośli

Bardzo ważnym elementem w pracy terapeutycznej jest nieustanne pogłębianie wiedzy, a w razie trudności umiejętność skorzystania z opracowań przygotowanych przez specjalistów w pracy z danymi zaburzeniami.
Trudności mogą również pojawiać się przy okazji poszukiwania informacji w celu pogłębienia wiedzy na temat doświadczanych problemów natury psychologicznej.
Ze względu na mogące się pojawiać wątpliwości dotyczące wyboru rzetelnych pozycji poniżej zamieszczamy książki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Tytuł: Psychoterapia odczytana na nowo. Konteksty filozoficzne

Autor: Wojciech Stefaniak
https://ksiegarnia.pwn.pl/Psychoterapia-odczytana-na-nowo

Psychoterapia odczytana na nowo

[…] współczesny człowiek czuje się zdezorientowany i coraz bardziej przygnębiony. Pracuje i dokłada starań, ale jest mgliście świadomy daremności swoich działań. Chociaż jego władza nad światem materialnym wzrasta, czuje się on bezsilny w swoim życiu indywidualnym i w społeczeństwie. Tworząc nowe i lepsze środki do opanowania natury, dał się pochwycić w ich pułapkę i stracił z pola widzenia cel, który mógłby nadać im sens – zagubił samego człowieka.
Erich Fromm

Co zrobić kiedy człowiek zagubi samego siebie? Czy psychoterapia i filozofia mogą być pomocne?  W jaki sposób te dwie dziedziny wspierają się na drodze do zrozumienia człowieka?

Psychoterapia odczytana na nowo. Konteksty filozoficzne to książka opisująca relacje między psychoterapią a filozofią. Wojciech Stefaniak podejmuje refleksję nad tym, jak filozofia może wspomagać psychoterapię w kluczowych dla niej zagadnieniach, takich jak:
• cel i definicja psychoterapii,
• kodeks etyczny psychoterapeuty,
• różnica między neutralnością światopoglądową a neutralną postawą psychoterapeuty podczas terapii.

Czytelnik w trakcie lektury zmierzy się z pytaniami o naukowość, metodę i przedmiot psychoterapii oraz znaczenie cierpienia i nadziei w procesie terapeutycznym. Książka będzie cennym źródłem wiedzy dla psychoterapeutów, którzy poprzez coraz wnikliwsze rozumienie rzeczywistości chcą rozwijać się na swojej terapeutycznej drodze. Konsekwencją refleksji filozoficznej w psychoterapii i nad psychoterapią może być wieloaspektowe spojrzenie na człowieka jako podmiot i przedmiot psychoterapii. To zaś wydaje się być szczególnie cenne w perspektywie pomocy człowiekowi w zrozumieniu siebie i poszukiwaniu sensu życia.
Psychoterapia jest tą aktywnością człowieka, która w sposób nieunikniony zanurzona jest w refleksji filozoficznej. Psychoterapia jest w stałym dialogu z filozofią, a dialog ten toczy się na wielu poziomach. Ich dookreślenie jest pierwszym zadaniem, z jakim należy się zmierzyć, chcąc adekwatnie mówić o filozoficznej interpretacji psychoterapii.

Z tekstu

Celem książki nie jest przekazanie psychoterapeutom, psychologom czy filozofom wiedzy na temat uprawiania psychoterapii, to też przydatność tej książki nie ma charakteru „szkoleniowego”. Będzie natomiast przydatna dla (1) psychoterapeutów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat i swoją tożsamość terapeutyczną o kontekst filozoficzny i w bardziej refleksyjny sposób odnosić się do kluczowych problemów, z którymi psychoterapeuta spotyka się w codziennej pracy (światopogląd, etyka, stosunek do nauk przyrodniczych i społecznych); (2) psychologów, którzy chcą prowadzić badania nad psychoterapią, szukając szerszego kontekstu teoretycznego i starając się odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć samą psychoterapię i proces pracy z pacjentami; (3) filozofów, którzy zainteresowani są psychoterapią z perspektywy filozoficznej, jako przedmiotem swojej refleksji.
dr. hab. Mateusz Stróżyński, prof. UAM


Tytuł: Gdybym tylko… Jak uwolnić się od żalu, rozpamiętywania i poczucia winy

Autor: Robert L. Leahy
https://wuj.pl/ksiazka/gdybym-tylko

Przestań roztrząsać, co by było gdyby, i zacznij cieszyć się życiem

Mogłem wybrać lepiej… Trzeba było… Powinnam była przewidzieć… Zastanawiasz się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś w kluczowym momencie podjął inną decyzję? A może uważasz, że zmarnowałaś swoją jedyną szansę? Żal towarzyszy każdemu z nas, bywa paraliżujący, może stanowić źródło wstydu i rozczarowania, ale też okazać się potężnym narzędziem zmiany. Gdybym tylko… pokazuje nam, jak go wykorzystać, by poprawić jakość życia.

Robert L. Leahy, jeden z najbardziej cenionych terapeutów poznawczo-behawioralnych, wyjaśnia, czym jest żal, w jaki sposób powstaje, a także nakreśla jego związek z ocenianiem ryzyka i naszym stylem podejmowania decyzji. Opisuje najczęstsze emocje towarzyszące nadmiernemu rozpamiętywaniu i jego wpływ na poczucie własnej wartości, lęki społeczne, depresję czy prokrastynację. Zaprezentowane w poradniku nowoczesne narzędzia terapii CBT pomogą podejmować decyzje z większą pewnością siebie, wyciągać wnioski z dotychczasowych działań i radzić sobie z ich nieprzewidzianymi konsekwencjami.

Poradnik ten będzie cennym narzędziem dla terapeutów. Skorzysta też z niego każdy, kto zmaga się z brakiem akceptacji podejmowanych decyzji i ma trudności z dokonywaniem wyborów.

Dzięki tej książce
• nauczysz się podejmować decyzje bez rozpamiętywania i wyrzutów sumienia
• zaczniesz radzić sobie z żalem, którego nie da się uniknąć
• przede wszystkim dowiesz się, jak sprawić, by żal był produktywny

Żal zwykle dotyczy naszych decyzji, które oceniamy negatywnie i których nie możemy już zmienić. Nie jest to przyjemne uczucie, ale jak każda emocja stanowi źródło ważnych informacji o nas i o tym, co dla nas ważne. Robert L. Leahy w przystępny sposób wyjaśnia psychologiczne mechanizmy związane z przeżywaniem żalu. Proponuje też praktyczne ćwiczenia, które pomagają żyć tak, by żałować jak najmniej, a odczuwając żal – dobrze z niego korzystać. 
dr n. społ. Karolina Staniaszek, psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka, wiceprzewodnicząca PTTPB

Słynny psycholog Robert L. Leahy odkrywa tajemnice jednej z najpowszechniejszych i zarazem najmniej zrozumiałych emocji. Ta niezwykle nowatorska, a jednocześnie przystępna książka jest pełna przykładów oraz praktycznych wskazówek, dzięki którym żal przestanie cię paraliżować, a zacznie pobudzać do działania.
David A. Clark, PhD, współautor książki Zaburzenia lękowe (WUJ, 2018)

O Autorze

Robert L. Leahy, PhD – profesor psychologii klinicznej w Weill Cornell Medical College i dyrektor American Institute for Cognitive Therapy w Nowym Jorku. Jest cenionym autorem kilkudziesięciu publikacji adresowanych zarówno do specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii, jak również do szerokiego grona czytelników. W Polsce ukazały się miedzy innymi Techniki terapii poznawczej. Poradnik praktyka (WUJ, 2018) oraz Pokonaj depresję, zanim ona pokona ciebie (WUJ, 2014). Jest laureatem prestiżowej nagrody im. Aarona T. Becka. Jego książki przetłumaczono na 21 języków.


Tytuł: Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralne

Autorzy: Wojciech Stefaniak, Małgorzata Łysiak
https://ksiegarnia.pwn.pl/Konceptualizacja-w-terapii-poznawczo-behawioralnej,1048185170,p.html

Za każdym razem w psychoterapii pracujemy z konkretną, niepowtarzalną w swoim indywidualizmie osobą metodami pochodzącymi z wiedzy ogólnej. I, co niezwykle doniosłe, praca ta niejednokrotnie okazuje się skuteczna. W jaki sposób jest to możliwe?
W pracy psychoterapeutycznej wszystkie drogi prowadzące do wyjaśnienia tego fenomenu sprowadzają się do jednego pojęcia − konceptualizacji. Stąd podjęcie wysiłku jej zrozumienia, a następnie szczegółowego opisania, uznaliśmy za jak najbardziej zasadne. Poszukując doprecyzowania, czym jest konceptualizacja w swojej istocie, dotarliśmy do fundamentalnego znaczenia przenikania się w jej konstrukcji i zawartości kontekstów: odkrycia i uzasadniania oraz nomotetycznego i idiograficznego. Stąd prezentowane przez nas ujęcie nazwaliśmy kontekstowym podejściem do budowania konceptualizacji poznawczo-behawioralnej.

Ze Wstępu

Powszechnie uznaje się, że budowanie konceptualizacji jest procedurą poprzedzającą i niezbędną zarazem do przeprowadzenia każdego procesu terapeutycznego w modelu pracy poznawczo behawioralnej. Określenia konceptualizacji spotykane w literaturze przedmiotu, takie jak „pierwsza zasada” (Beck i in. 1979), „serce praktyki opartej na dowodach” (Bieling i Kuyken, 2003), „most pomiędzy zrozumieniem a interwencją” (Meyer, 2003), „tłumacz teorii na terapię” (Tarrier, 2006) czy „kamień węgielny psychoterapii” (Chadwick, Williams i Mackenzie, 2003) podkreślają kluczowe znaczenie konceptualizacji i umacniają, jak się wydaje, przekonanie o jej niezbędności. Powszechność, a nawet siła przekonania, czego sami terapeuci poznawczo behawioralni doświadczają niemal na każdej sesji, pracując z przekonaniami, nie zawsze idzie w parze ze zrozumieniem treści w nich zawartych oraz jednoznacznością uzasadnienia. Podobnie rzecz ma się z konceptualizacją, która mimo swojej niekwestionowanej popularności nie jest bynajmniej konstruktem ani w oczywisty sposób zrozumiałym, ani tym bardziej prostym.

Z tekstu

W książce Wojciecha Stefaniaka i Małgorzaty Łysiak w sposób kompleksowy został omówiony proces tworzenia konceptualizacji problemów pacjenta w terapii poznawczo-behawioralnej. Autorzy rozpoczynają swoje rozważania od wyjaśnienia, czym jest konceptualizacja i jak wygląda proces jej tworzenia w różnych nurtach psychoterapeutycznych. Następnie przedstawiają szeroki wachlarz modeli konceptualizacyjnych w terapii poznawczo-behawioralnej, by w końcu przejść do tematów związanych z praktyką terapeutyczną. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia Autorzy prowadzą Czytelnika przez kolejne etapy procesu tworzenia konceptualizacji. Podejmują tematy związane z poznaniem pacjenta, rozumieniem i wyjaśnieniem jego problemu oraz tworzeniem planu terapii. Książka bogata jest w przykłady pochodzące z pracy terapeutycznej. Tak jak sama konceptualizacja jest punktem wyjścia i punktem odniesienia całego procesu terapeutycznego, tak książka Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej może być punktem wyjścia dla osób szkolących się lub punktem odniesienia dla terapeutów pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym.

(…) książka jest ważną pozycją na polskim rynku. Dzięki niej psychologowie i psychoterapeuci, a także dydaktycy zajmujący się psychoterapią poznawczo-behawioralną dostaną do ręki kompleksową i aktualną publikację, która w sposób niezwykle staranny i całościowy ukazuje czytelnikowi drogę, jaką należy przebyć, aby poprawnie sformułować model problemu prezentowanego przez pacjenta. To bardzo ważny krok w kierunku doskonalenia jakości kształcenia psychoterapeutów oraz pracy terapeutycznej w naszym kraju.

dr. hab. Jarosław Michałowski, prof. USWPS


Tytuł: O słyszeniu „głosów”.

Autor: Izabela Stefaniak
https://ksiegarnia.pwn.pl/O-slyszeniu-glosow-.,1024587980,p.html

Werbalne omamy słuchowe, czyli tytułowe „głosy”, to objaw, który najczęściej kojarzony jest z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii. Czym są „głosy”, jaki jest mechanizm ich powstawania i podtrzymywania – na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w książce O słyszeniu „głosów”. Omamy słuchowe w teorii i praktyce klinicznej. Publikacja przełamuje stereotypowe podejście do omamów słuchowych, pokazuje szeroką perspektywę ich rozumienia, np. porusza kwestię pozytywnych doświadczeń związanych ze słyszeniem „głosów”. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia pracy z osobami doświadczającymi „głosów”, Autorka przedstawia różne podejścia terapeutyczne i proponuje niezwykle przydatny podręcznik dla terapeuty. Czytelnik odnajdzie w nim plany i opisy sesji terapeutycznych, przykłady dialogów z pacjentami oraz wskazówki dotyczące wywiadu. W książce proponuję spojrzenie, w którym doświadczenie słyszenia „głosów” nie jest jedynie związane z diagnozą schizofrenii, a jest zjawiskiem transdiagnostycznym. W objawie poszukuje się elementów związanych z kontekstem życia osoby, diagnozuje się w nim mechanizmy poznawcze, które warunkują powstanie, a potem podtrzymanie objawu. Z tekstu Praca ma charakter interdyscyplinarny, a dużą zaletą książki jest przedstawienie doświadczeń autorki w terapii pacjentów z utrwalonymi halucynacjami słuchowymi. Kolejną zaletą pracy jest traktowanie werbalnych omamów słuchowych jako zjawiska znajdującego się na swego rodzaju kontinuum – od łagodnych, przejściowych doświadczeń do jawnych, dystynktywnych doznań psychopatologicznych. Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Czernikiewicza


Tytuł: TERAPIA OPARTA NA PROCESACH W PRAKTYCE Rozwijanie umiejętności identyfikacji i kształtowania kluczowych procesów zmiany psychologicznej

Autorzy: David N. Lorscheid , Stefan G. Hofmann , Steven C. Hayes
https://www.gwp.pl/terapia-oparta-na-procesach-w-praktyce.html

Terapie zdrowia psychicznego oparte na dowodach naukowych były przez długi czas definiowane w kategoriach naukowo potwierdzonych protokołów skoncentrowanych na zespołach objawów. Takie podejście pomija jednak procesy indywidualne, które są ważne z punktu widzenia skuteczności i wydajności terapii. Dlatego też uznani klinicyści i badacze proponują obecnie rozwiązanie alternatywne, kładące nacisk na podstawowe procesy psychologiczne, które odpowiadają za powstanie i podtrzymywanie problemu klienta w określonym kontekście jego życia.

W książce przedstawiono strategie wdrażania podejścia opartego na procesach w praktyce klinicznej, a także szczegółowe wskazówki co do opracowania skutecznego planu terapii. Specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego dowiedzą się z niej, jak wykorzystywać podstawowe kompetencje terapii opartej na procesach w sposób, który uwzględnia poszczególne nurty podejścia poznawczo-behawioralnego (tj. behawioralny, poznawczy, związany z akceptacją i uważnością) oraz buduje mosty łączące je z innymi modelami. Nauczą się identyfikować podstawowe procesy biopsychospołeczne, na które powinna być nakierowana praca z klientem, biorąc pod uwagę jego historię osobistą, doświadczenia z przeszłości oraz nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie z przeciwnościami. Poznają techniki opracowywania zindywidualizowanej terapii, która uwzględnia potrzeby danej osoby, co nie tylko przyczynia się do zmniejszenia jej cierpienia, ale także pomaga wprowadzać trwałe zmiany i osiągać ważne cele życiowe.

Książka stanowi źródło cennych strategii i narzędzi niezbędnych każdemu skutecznemu psychoterapeucie.

Ta książka rzuca światło na ważny aspekt psychoterapii – na procesy transdiagnostyczne, które prowadzą do dysfunkcji i na które powinna być nakierowana terapia. Autorzy przedstawiają system identyfikacji i modyfikacji tych niezmiernie istotnych procesów.

dr Judith S. Beck
prezeska Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, autorka książki Terapia poznawczo-behawioralna

W opartych na dowodach naukowych terapiach psychologicznych i wspierających je badaniach brakuje czegoś ważnego – brakuje wyraźnego, zasadniczego skupienia na osobie poddawanej leczeniu. Autorzy, którzy należą do grona najwybitniejszych naukowców klinicznych na świecie, śmiało rozprawiają się z tym problemem za pomocą terapii opartej na procesach. Dzięki temu podręcznikowi klinicyści nauczą się stosować skuteczne zasady zmiany psychologicznej w pracy z klientami. Każdy klinicysta powinien się zapoznać z opisanymi w nim strategiami.

dr David H. Barlow
prof. em. psychologii i psychiatrii, założyciel Center for Anxiety and Related Disorders

Ta ważna książka ukazuje przekonujący, realistyczny i rozsądny sposób konceptualizacji problemów indywidualnych klientów oraz dopasowywania terapii do każdego z nich. Skupiając się na konkretnych procesach, autorzy kierują naszą uwagę na najlepsze rozwiązania pochodzące z różnych modeli terapeutycznych. Ich książka to wspaniały zestaw narzędzi, to mapa konceptualna klinicysty. To wyraźnie brzmiący głos współczesnej terapii poznawczo-behawioralnej.

dr Robert L. Leahy
dyrektor w American Institute for Cognitive Therapy, autor Emotional schema therapy

Terapia oparta na procesach nie jest nowym podejściem psychoterapeutycznym. Jest to raczej nowe podejście do myślenia o psychoterapii opartej na dowodach naukowych. Autorzy zapraszają terapeutów i terapeutki różnych nurtów do refleksyjnego korzystania ze zweryfikowanych empirycznie procesów zmiany. Proponują spersonalizowane, uwzględniające bieżący kontekst, konkretne sposoby konceptualizacji, planowania terapii i stosowania interwencji. Polecam tę książkę wszystkim, którym bliska jest perspektywa evidence-based w psychoterapii, ale też otwartym na dyskusję o tym, co to właściwie znaczy.

dr n. społ. Karolina Staniaszek
psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej


Tytuł: KREATYWNE METODY W TERAPII SCHEMATÓW Innowacje w praktyce klinicznej

Autorzy: Gillian Heath , Helen Startup
https://www.gwp.pl/kreatywne-metody-w-terapii-schematow.html

W książce przedstawiono bieżące trendy i nowości w terapii schematów, bogato ilustrując je szczegółami i przykładami z praktyki klinicznej. Kolejne rozdziały zawierają przejrzyste omówienie twórczego podejścia do diagnozy, sformułowania przypadku oraz zastosowania różnorodnych metod interwencji. Autorzy wyczerpująco omawiają ograniczone powtórne rodzicielstwo, pracę wyobrażeniową, pracę z krzesłami, dialogi między trybami, empatyczną konfrontację i wykorzystanie relacji terapeutycznej na rzecz zmiany. Zwracają także uwagę na aspekt somatyczny, prezentując metody pracy z ciałem, które wzbogacają podstawowe techniki.

Zastosowanie poszczególnych metod przedstawiono w kontekście terapii wielu różnych problemów klinicznych, w tym traumy i traumy złożonej, zaburzeń odżywiania, jak również pracy ze sprawcami przestępstw oraz z parami. Uwzględniono także zagadnienia dotyczące krótkoterminowej terapii poznawczo-behawioralnej opartej na schematach i wykorzystania technik zaczerpniętych z terapii skoncentrowanej na współczuciu.

Ta ważna książka wyposaża czytelników w skuteczne narzędzia i pozwala od razu wdrożyć nowe sposoby pracy w praktyce. Skorzystają z niej nie tylko terapeuci z krótkim stażem, ale także ci doświadczeni, pragnący pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności kliniczne.

Terapia schematu korzysta z aktualnej wiedzy psychologicznej, proponując interwencje o udowodnionej naukowo skuteczności. Zaprasza przy tym do kreatywności i innowacyjności w opracowywaniu konceptualizacji, stosowaniu technik czy budowaniu relacji terapeutycznej. Książka pod redakcją Gillian Heath i Helen Sturtup umiejętnie łączy te aspekty, dobrze oddając ducha współczesnej terapii schematu. Dzięki temu może być bardzo inspirującą lekturą zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych psychoterapeutów i psychoterapeutek.

dr n. społ. Karolina Staniaszek
psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Oparty na dowodach naukowych model terapii schematów został doskonale przedstawiony w kontekście tworzenia solidnej konceptualizacji oraz stosowania narzędzi diagnostycznych i strategii terapeutycznych, które są nastawione na zaspokojenie sfrustrowanych potrzeb emocjonalnych i uleczenie utrwalonych, nieadaptacyjnych wzorców zachowania.
Jestem ogromnie wdzięczna Gillian i Helen, że zaprosiły mnie do współpracy przy tym wyjątkowym projekcie. Z pełnym przekonaniem polecam tę książkę terapeutom jako wartościowe uzupełnienie biblioteczki klinicznej.

Wendy Behary
była przewodnicząca International Society of Schema Therapy,
autorka książki Rozbroić narcyza


Tytuł: PSYCHOTERAPIA OPARTA NA ANALIZIE FUNKCJONALNEJ Praktyczny przewodnik po relacji terapeutycznej

Autorzy: Gareth Holman , Jonathan Kanter , Mavis Tsai , Robert Kohlenberg
https://www.gwp.pl/psychoterapia-oparta-na-analizie-funkcjonalnej.html

Głębokie, znaczące relacje z innymi ludźmi są niezmiernie ważne dla naszego rozwoju i zdrowego funkcjonowania – wpływają na nasz nastrój, poziom stresu, ogólny dobrostan, zdolność osiągania celów, poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu i celu w życiu. To dzięki więziom społecznym rozwijamy się i osiągamy pełnię swoich możliwości. Dlatego tak ważne jest stworzenie bezpiecznej, wspierającej, pełnej ciepła, życzliwości i szacunku atmosfery w gabinecie psychoterapeutycznym.

Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP) wywodzi się z nurtu trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych oraz kontekstualnej nauki o zachowaniu. Koncentruje się na relacji terapeutycznej jako podstawowym narzędziu zmiany i zdrowienia klienta. Oferuje konkretne wytyczne, które pozwalają budować głębokie, autentyczne, oparte na zaufaniu, empatyczne relacje podczas sesji, a jednocześnie zapewnia ramy teoretyczne pozwalające myśleć o procesie terapii w sposób wysoce zindywidualizowany i zarazem bardzo precyzyjny.

Niniejsza książka stanowi wprowadzenie do teorii i praktyki klinicznej FAP z naciskiem na praktyczne scenariusze kliniczne. Autorzy skupiają się na budowaniu, podtrzymywaniu i doskonaleniu relacji terapeutycznej oraz związanych z tym wyzwaniach. Specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego dowiedzą się z tego przewodnika, jak znaleźć równowagę między autentycznością, troskliwością i myśleniem strategicznym. Poznają też wskazówki dotyczące opracowywania konceptualizacji przypadku oraz nauczą się działać z otwartością, uważnością i zaangażowaniem w każdej interakcji z każdym klientem, aby tworzyć kontekst sprzyjający zmianie. Dzięki temu będą mogli budować pełne współczucia, elastyczne i skuteczne relacje terapeutyczne.

Psychoterapeuci wszelkich nurtów znajdą w tej książce nieocenione strategie, które pozwolą im pogłębić relacje z klientami, co z kolei zwiększy skuteczność terapii. Dowiedzą się także, jak:
– wykorzystać analizę funkcjonalną w relacji terapeutycznej;
– stworzyć w relacji terapeutycznej współczujący kontekst dla zmiany, który będzie wspierał elastyczne i zaangażowane działania;
– skutecznie pracować nad nieskutecznymi zachowaniami klienta;
– reagować na postępy klienta w sposób, który je wzmacnia;
– radzić sobie z wyzwaniami w terapii i dobrze ją zakończyć

Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP) to moim zdaniem jeden z najpiękniejszych, najbardziej humanistycznych i najbardziej rewolucyjnych nurtów psychoterapii. To terapia precyzyjna, dostosowana do danej osoby, ale równocześnie głęboko poruszająca i prawdziwie transformująca.
Niniejsza książka to lektura dla każdego, kto chciałby nauczyć się „pracować na relacji terapeutycznej” we wnikliwy, otwarty, szanujący złożoność klientów sposób. Niezależnie od nurtu, w jakim się pracuje, otwiera zupełnie nowe drzwi w poszukiwaniach tego, co naprawdę leczy w relacji terapeutycznej.
Kocham miłością nieskończoną FAP i tę książkę, po którą sięgam, ilekroć szukam inspiracji do pracy nad relacyjnym zablokowaniem w moim gabinecie psychoterapeutycznym. Ona zawsze przywraca mi spokój i pokazuje, jak wiele dobra mogą wnieść w nasze życie – tak zawodowe, jak osobiste – relacje, w których skupiamy się na swojej wewnętrznej prawdzie, a nie na zasłanianiu przed innymi swojego cierpienia.

Sabina Sadecka
terapeutka i nauczycielka terapii traumy

Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP) zapewnia terapeucie drogowskaz wskazujący, w jaki sposób to, co przeżywa, może służyć wzbogaceniu procesu terapeutycznego i wzmocnieniu jego oddziaływania. Pozwala dostrzegać problemy klienta i mierzyć się z nimi tu i teraz w ramach interakcji mających miejsce w gabinecie. Mówiąc językiem trzeciej fali: relacja może dzięki temu stawać się bardziej elastyczna i przepełniona współczuciem, zapewniając przestrzeń, w której mierzenie się z cierpieniem przebiega łagodniej. Autorzy prezentują dialogi, których główna treść często wybrzmiewa między wypowiadanymi na głos słowami. Jest w nich miejsce zarówno dla praktycznych i pomocnych wskazówek, jak i dla delikatności i poetyki relacji rozmówców. Poznajemy w ten sposób najnowsze oblicze terapii behawioralnych, dbających jednocześnie o wrażliwość na szczegóły i kontekst oraz o precyzję interwencji.

Dr Marcin Domurat
Psycholog, psychoterapeuta, Behawioralnie.pl, Trzeciafala.p


Tytuł: OSWOIĆ ZŁOŚĆ Jak poradzić sobie z emocjami i odzyskać radość życia dzięki technikom ACT

Autorzy: Manuela O’Connell , Robyn D. Walser
https://www.gwp.pl/oswoic-zlosc.html

Czy zdarzyło ci się pod wpływem złości powiedzieć lub zrobić coś, co zraniło twoich bliskich?
• Czy kiedykolwiek twój wybuch złości pociągnął za sobą poważne konsekwencje?
• Czy zdarzyło ci się milczeć w obliczu przemocy z obawy przed okazaniem złości?
• Czy rezygnujesz ze swoich granic w relacjach z ludźmi, aby tylko zachować spokój?
• Czy zdarza ci się ukrywać złość, mimo że ta trawi cię i przytłacza?

Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest twierdząca, to ta książka jest dla ciebie. Wszyscy odczuwamy złość – jest to całkowicie naturalne. Emocja ta może jednak siać spustoszenie w życiu osobistym i zawodowym. Dzieje się tak wtedy, gdy reagujemy na złość w sposób impulsywny, unikowy, niemądry. Jeśli zmagasz się z przewlekłym, niekontrolowanym gniewem, to potrzebujesz pomocy. Jesteś w stanie oswoić złość i nauczyć się reagować na nią w zdrowy sposób.
Nie możesz zaprzeczyć emocjom, możesz jednak pracować nad swoim zachowaniem, aby nie szkodziło tobie i twoim bliskim. Książka zawiera kompleksowy program radzenia sobie ze złością. Dowiesz się z niej, jak reagować na tę emocję, aby żyć w zgodzie ze sobą i z własnymi wartościami, zaspokajać swoje potrzeby oraz osiągać zamierzone cele. Poznasz sposoby na to, jak żyć ze złością, ale nie pozwalać jej kierować sobą ani nie dawać się jej przytłoczyć.
Dzięki tej książce:
• przekonasz się, że złość to naturalny element ludzkiego doświadczenia;
• zrozumiesz jej zarówno negatywne, jak i pozytywne oddziaływanie;
• dowiesz się, jak złość może pomóc zmotywować się do zmiany i do działania;
• przepracujesz te sytuacje ze swojej codzienności, które ją wywołują, przez co albo wybuchasz, albo cierpisz w milczeniu;
• wypracujesz zdrowe podejście do złości i nauczysz się powściągać automatyczne reakcje;
• zaczniesz reagować na złość w przemyślany sposób, z życzliwością i współczuciem dla siebie.

Ponieważ dorastamy w przekonaniu, że dobre dziecko to takie, które się nie złości, toteż idziemy przez życie, nie dając sobie przyzwolenia na tę emocję. Autorki zapraszają nas do zbudowania relacji ze złością na nowo i do przyjrzenia się jej bez strachu, za to z zaciekawieniem. Z wykorzystaniem praktycznych technik terapii akceptacji i zaangażowania pomagają uwolnić się od przymusu kontroli, nawiązać zdrową relację ze złością i wypracować adaptacyjne sposoby reagowania na nią.

Olga Chałuda
psycholożka, terapeutka, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Książka stanowi przewodnik po relacji ze złością budowanej ze współczuciem i zrozumieniem. Możesz usiąść z nią przy stole, porozmawiać z nią, zapytać skąd przychodzi i co próbuje Ci powiedzieć. Autorki w oparciu o własne doświadczenia, poprowadzą Cię drogą, na której możesz doświadczać kontaktu ze swoją złością, nie musisz jej kontrolować, uciekać od niej, ani w niej zatonąć. Możesz również poszukać zdrowego kontaktu ze złością innych, zwłaszcza jeśli masz doświadczenia, które utrudniły Ci dostrzeżenie, że może to być bezpieczne. Dzięki tej książce twoim kompasem może stać się terapia ACT – nurt przepełniony uważnością, akceptacją, skierowany ku osobistym wartościom.

Dr Marcin Domurat
Psycholog, psychoterapeuta, Behawioralnie.pl, Trzeciafala.p


Tytuł: PERFEKCJONIZM Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę?

Autor: Sharon Martin
https://www.gwp.pl/perfekcjonizm.html

Czy narzucasz sobie – a być może również innym – wyjątkowo wysokie standardy? Czy twój wewnętrzny głos wciąż ci powtarza, że jesteś kimś niewystarczająco dobrym, niezależnie od tego, jak wiele osiągasz? Czy nie podejmujesz nowych wyzwań z obawy przed porażką?

Perfekcjoniści stawiają sobie nierealistycznie wysokie wymagania, dążą do doskonałych rezultatów i są bezlitośnie samokrytyczni. Wiążą swoje poczucie wartości z wynikami i osiągnięciami, dlatego z obawy przed porażką, zawstydzeniem czy uznaniem za niekompetentnych unikają angażowania się w nowe rzeczy, odmienne od tego, co znają. Łatwiej przychodzi im zauważanie swoich błędów i niedociągnięć, trudniej zalet i dokonań. Miewają też trudności z dotrzymywaniem terminów, bo chcąc wykonać zadanie jak najlepiej, odkładają je na później bądź w nieskończoność poprawiają i nigdy nie są w pełni zadowoleni.

Taka postawa przyczynia się do życia w ciągłym stresie i napięciu, obniżenia nastroju, przepracowania, straty możliwości. Niszczy poczucie własnej wartości i więzi z ludźmi. Jak zatem odnaleźć równowagę?

Dzięki tej praktycznej książce odkryjesz źródła swojego perfekcjonizmu i uświadomisz sobie, jak perfekcjonizm przejawia się w twoim życiu oraz jak negatywnie wpływa na twoje zdrowie i relacje. Zrozumiesz, że on nie pozwala ci podejmować ryzyka i ruszyć naprzód.

Autorka opisuje zweryfikowane naukowo, skuteczne techniki poznawczo-behawioralne, dzięki którym zmienisz perfekcjonistyczne, często kłopotliwe zachowania i uwolnisz się od ograniczających cię przekonań. Przestaniesz określać swoją wartość na podstawie produktywności i osiągnięć, a w zamian nauczysz się okazywać sobie współczucie, radzić sobie z ostrym samokrytycyzmem, prokrastynacją, poczuciem winy i wstydem, a także przezwyciężać potrzebę kontroli i koncentracji na osiąganiu wyznaczonych celów. Zaakceptujesz swoje niedoskonałości i zaczniesz postrzegać popełniane błędy jako okazje do rozwoju. Rozpoczniesz nowe życie – życie bez lęku przed porażką, zażenowaniem, krytyką czy odrzuceniem.

Perfekcjonizm, choć przynosi wiele korzyści, może odebrać satysfakcję i radość nawet z najpiękniejszych chwil. Sprawia, że czujemy się niewystarczający. Jeśli szukasz równowagi oraz chcesz się rozwijać z poszanowaniem swoich potrzeb i wartości, ta książka może w tym pomóc. Autorka w łagodny i angażujący sposób prowadzi czytelnika przez wszystkie etapy pracy nad perfekcjonizmem i jego skutkami. Pomaga zbadać źródła nieadaptacyjnych standardów, proponuje strategie pomocne w mierzeniu się z prokrastynacją i krytykowaniem siebie. Zachęca do uważności i troski o siebie. Cieszę się, że ten poradnik pojawił się na polskim rynku. Wierzę, że sprawdzi się zarówno jako osobisty przewodnik, jak i jako wsparcie w gabinecie psychoterapeuty.

Alicja Rawinis-Tomaszewska
certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna,
wykładowczyni w Szkole Psychoterapii Crescentia

Jeśli trzymasz w ręku tę książkę, to znaczy, że borykasz się z perfekcjonizmem. Sharon Martin proponuje sprawdzone i oparte na wynikach badań naukowych metody i ćwiczenia, które pozwalają zrozumieć powtarzające się dysfunkcjonalne zachowania oraz lepiej sobie z nimi radzić Czy twoje poczucie własnej wartości zależy od osiągnięć i zdobycia pierwszego miejsca? Czy odkładasz w czasie różne zadania z obawy, że nie wykonasz ich celująco? Osoby z bezwzględnymi standardami często myślą w kategoriach „wszystko albo nic” – jeśli nie wejdą na szczyt, to znaczy, że są nieudacznikami.
Ten oparty na rzetelnej wiedzy poradnik pomoże ci uwolnić się od samokrytycyzmu. Uświadomi, jak towarzyszyć sobie i innym z życzliwością, ciepłem i łagodnością w trudach dnia codziennego.

Agnieszka Tousty-Ingielewicz
psycholożka, psychoterapeutka w Centrum E-Moc-Ja
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej


Tytuł: Lęk i fobia. Wyd. II Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi

Autor: Edmund J. Bourne
https://wuj.pl/ksiazka/lek-i-fobia-wydanie-ii#oprawa-miekka-ze-skrzydelkami

Poszerzone i zaktualizowane wydanie uznanego poradnika dla osób z zaburzeniami lękowymi

Lęk, napady paniki i fobie nie pozwalają normalnie funkcjonować, rozwijać się, wywołują poczucie braku kontroli. Edward J. Bourne, specjalista w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej, udowadnia, że dzięki odpowiednim narzędziom można przezwyciężyć zamartwianie się, wyciszyć negatywną mowę wewnętrzną i zapanować nad natrętnymi myślami.

Autor, opierając się na dowodach i najnowszych badaniach klinicznych, krok po kroku omawia skuteczne strategie leczenia agorafobii, lęku uogólnionego, zespołu stresu pourazowego i innych zaburzeń lękowych. Podkreśla znaczenie ekspozycji, wizualizacji i wyrażania emocji w procesie terapeutycznym. W nowym wydaniu tego klasycznego podręcznika zaktualizowano opisy poszczególnych zaburzeń zgodnie z klasyfikacją DSM-5 oraz dane dotyczące zakresu i częstotliwości ich występowania. Uzupełniono informacje na temat neurobiologicznych przyczyn napadów paniki i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Dodano rozdziały o zamartwianiu się i zapobieganiu nawrotom po zakończonym leczeniu.

Lęk i fobia to praktyczny poradnik zawierający cały wachlarz strategii niezbędnych do pokonywania problemów z lękiem. Zgromadzone w nim precyzyjne wskazówki i arkusze ćwiczeń będą pomocne zarówno dla terapeutów, jak i osób, które chcą się uwolnić od lęku, napadów paniki i fobii.

Dzięki tej książce:
• poznasz przyczyny występowania zaburzeń lękowych,
• dowiesz się, jak wykorzystać techniki relaksacyjne, aktywność fizyczną i sposób odżywiania się w redukowaniu lęku,
• nauczysz się kontrolować natrętne i negatywne myśli,
• wypracujesz indywidualny program skutecznego leczenia
• dowiesz się, jak zapobiegać nawrotom po zakończonym leczeniu.

Podręcznik Edmunda Bourne’a to kompendium wiedzy na temat tego, jak sobie radzić z różnego rodzaju lękami i fobiami.  Książka zawiera wiele praktycznych ćwiczeń i materiałów służących psychoedukacji Inspiruje do bycia bardziej uważnym na swoje myśli, emocje i zachowania.

Agnieszka Tousty-Ingielewicz, psycholożka, psychoterapeutka, przewodnicząca Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej w latach 2022-2024

Od lat z poradnika Edmunda J. Bourne’a czerpię inspirację, jak udzielać pomocy osobom doświadczającym lęku i rozumieć ich cierpienie. Nowe wydanie Lęku i fobii  stało się jeszcze skuteczniejszym narzędziem wspomagającym zdrowienie i odnajdywanie równowagi emocjonalnej dla nas wszystkich.

Marcin Matych (Dr Nerwica), autor poradnika Jak żyć z lękiem


Tytuł: LĘK PRZED OPUSZCZENIEM Jak go przezwyciężyć i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu

Autor: Michelle Skeen
https://www.gwp.pl/lek-przed-opuszczeniem.html

– Czy masz poczucie, że trudno ci zbudować bliską więź, gdyż stale powtarzasz te same błędy lub trafiasz na taki sam typ osób?
– Czy podtrzymujesz niezdrowe relacje w przekonaniu, że są lepsze od samotności?
– Albo przeciwnie – unikasz angażowania się w związek, ponieważ trudno ci uwierzyć w jego powodzenie?
– Czy doszukujesz się oznak nadchodzącego porzucenia i wpadasz w spiralę podejrzeń?
– A może odchodzisz, zanim druga strona to zrobi?

Życiu w ciągłej niepewności i obawie o to, że po raz kolejny doznasz krzywdy i porzucenia, towarzyszą silne poczucie bezwartościowości i osamotnienia, a także smutek, wstyd, tęsknota, złość i lęk. Emocje te bywają tak intensywne i bolesne, że prowadzą do autodestrukcyjnych strategii radzenia sobie, takich jak nieustanne samooskarżanie i zamartwianie się, podporządkowywanie własnych potrzeb potrzebom drugiej strony, narzucanie się bliskiej osobie i jej kontrolowanie, podejrzliwość, wybuchy zazdrości bądź też unikanie bliskich więzi lub angażowanie się tylko do pewnego, bezpiecznego stopnia.

Jak zatem budować zdrowe, oparte na bliskości relacje?

Michelle Skeen, psycholożka i psychoterapeutka specjalizująca się w terapii problemów interpersonalnych, wyjaśnia w jaki sposób twoje doświadczenia z przeszłości wpływają na to, z czym obecnie zmagasz się w swoim związku. Odwołując się do zasad terapii schematów, terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii dialektyczno-behawioralnej, pomoże ci spojrzeć na siebie i innych ludzi z nowej perspektywy. Dowiesz się, co sprawia, że kolejne związki nie dają ci satysfakcji, oraz dlaczego nieświadomie angażujesz się w relacje z osobami, które odtwarzają bolesne wzorce znane z wcześniejszych związków. Wyzwolisz się spod negatywnego wpływu bolesnych myśli i trudnych emocji, a także nauczysz się rozpoznawać i zmieniać zachowania szkodzące twoim relacjom oraz kierować w życiu wartościami i motywować dzięki nim do wypracowywania nowych, skutecznych sposobów interakcji.

Ta książka to źródło rzetelnej wiedzy i narzędzi niezbędnych do wprowadzenia zmian, wspartych wieloma kwestionariuszami samooceny, technikami poznawczymi i studiami przypadku. Zawiera konkretne odpowiedzi na pytanie o to, jak tworzyć oparte na bliskości i zaufaniu, satysfakcjonujące relacje.

Bliski, czuły związek to marzenie wielu osób. Niestety część z nas wchodzi w dorosłość z emocjonalnym bagażem, który uniemożliwia spełnienie tego marzenia. Bo jak kochać i odczuwać bliskość, kiedy zapisane w naszym wnętrzu wzorce wręcz krzyczą, że spotka nas krzywda lub opuszczenie bądź że nie da się nas kochać? Michelle Skeen, łącząc terapię schematu z technikami znanymi z terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii dialektyczno-behawioralnej, pomaga zidentyfikować takie wzorce, by następnie wyposażyć nas w narzędzia do zbudowania zdrowych, bliskich i czułych relacji. Niezależnie od bagażu, jaki niesiemy.

Przemek Mućko
terapeuta schematu, autor bloga „Psychowiedza”
oraz podcastu „Ludzie tak mają

Lęk przed opuszczeniem działa jak samospełniająca się przepowiednia – przez swoje obawy sabotujemy relacje, na których najbardziej nam zależy. Niniejsza książka pomaga zidentyfikować schematy utrudniające budowanie bliskich związków. Autorka z czułością i uważnością pokazuje, jak stopniowo uporać się z trudnymi doświadczeniami z przeszłości oraz przerwać błędne koło automatycznych reakcji i zachowań powodujących oddalenie w związku. Podaje liczne przykłady i proponuje konkretne ćwiczenia ułatwiające budowanie satysfakcjonujących, trwałych więzi.”Lęk przed opuszczeniem” to publikacja, która będzie wsparciem nie tylko dla osób, borykających się z niepokojem o trwałość relacji, ale także dla specjalistów pracujących indywidualnie oraz z parami.

Joanna Walczak
psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, seksuolożka
Prowadzi psychoedukacyjne konto na Instagramie: @joannawalczak_psychoterapia oraz blog www.joannawalczak.pl

Książka stanowi praktyczną odpowiedź na uniwersalną i jednocześnie głęboką konceptualizację problemów w relacjach. Autorka z łagodnością prowadzi dialog z czytelnikiem, wprowadzając go w obszar troski o siebie w relacjach z ludźmi. Swoboda komunikacji z odbiorcą idzie w parze z merytorycznymi fundamentami, które tworzą neurofizjologia stresu, klasyczne podejście poznawczo-behawioralne i nurty trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych.

dr n. o zdr. Agnieszka Trawicka
specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny


Tytuł: ZDERZENIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ Jak przetrwać bolesne ciosy od życia i się po nich podnieść

Autor: Russ Harris
https://www.gwp.pl/zderzenie-z-rzeczywistoscia.html

Nic nie przygotowuje nas na chwile, w których nasz świat zostaje wywrócony do góry nogami. Zderzenie z rzeczywistością może powodować ogromne cierpienie, z którym trudno sobie poradzić. Może przybierać różne formy, jak: śmierć bliskiej osoby, przewlekła choroba, uraz, wypadek, zdrada, rozwód, utrata pracy, pożar, powódź… Jakąkolwiek formę przybiera, boli!

Ciosy od życia zawsze też wiążą się z jakąś stratą, na przykład z utratą ważnej relacji, zdrowia, pracy, niezależności, poczucia bezpieczeństwa lub przynależności, zaufania. Stracie towarzyszą smutek i żal, często poczucie winy, rozgoryczenie czy gniew. Obok trudnych emocji zazwyczaj pojawiają się także objawy fizyczne takie jak zaburzenia snu, zmęczenie, letarg, apatia czy wahania łaknienia.

Jeśli odczuwasz potworny ból emocjonalny, doświadczasz przytłaczającego poczucia beznadziei albo zmagasz się z druzgocącą samotnością czy rozpaczą – sięgnij po techniki terapii akceptacji i zaangażowania o udowodnionej naukowo skuteczności

Russ Harris w przystępny sposób opisuje sprawdzone metody radzenia sobie ze stratą, kryzysem i traumą. Na podstawie licznych przykładów i ćwiczeń nauczysz się, jak odebrać władzę nad sobą bolesnym myślom, emocjom i wspomnieniom, aby nawet wtedy, gdy się pojawią, nie powstrzymywały cię przed angażowaniem się w to, co jest dla ciebie ważne. Przestaniesz wycofywać się z życia i odsuwać od ludzi, którym na tobie najbardziej zależy. Odkryjesz, jak okazywać sobie życzliwość i wsparcie, z odwagą stawiać czoła stracie i odbudować swoje życie – bez względu na to, jak bardzo zostało zniszczone.

Dzięki tej książce nie tylko znajdziesz drogę wyjścia z rozpaczy, ale także nauczysz się, jak przetrwać niespodziewane życiowe zakręty i doceniać wszystko, co życie nadal ma ci do zaoferowania.

Wcześniej czy później zderzysz się boleśnie z rzeczywistością. Strata, choroba, zdrada lub inne nieszczęście pojawi się niespodziewanie i wstrząśnie tobą do głębi. W takiej chwili warto mieć pod ręką tę mądrą książkę. Ona nie tylko cię ukoi, ale także ugruntuje, pokieruje tobą i pomoże ci się rozwijać. […] Zapragniesz, by mieli ją pod ręką również ci, których kochasz – wiedząc, że wcześniej czy później oni też boleśnie zderzą się z rzeczywistością.

dr Steven C. Hayes
profesor psychologii na University of Nevada,
autor książek W pułapce myśli oraz Umysł wyzwolony

Russ Harris, jeden ze światowych pionierów terapii akceptacji i zaangażowania, ofiaruje nam pełen współczucia dar, pokazując, jak rozjaśnić i ułatwić drogę przez życiowe burze i flauty. Lektura tej książki zapewniła mi tak wiele chwil wnikliwego zrozumienia, że była wielką przyjemnością, a zarazem dała mi poczucie wsparcia i pozwoliła zdobyć cenną wiedzę.

prof. Paul Gilbert
twórca terapii skoncentrowanej na współczuciu,
współautor książki Uważne współczucie


Tytuł: Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka

Autorzy: Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska
Psychoterapia poznawczo-behawioralna – Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska (Książka) – Księgarnia PWN

„Agnieszka Popiel i Ewa Pragłowska napisały kolejną świetną książkę, w której bez spłycenia tematu podsumowują, czym jest terapia poznawczo-behawioralna. Niewielu autorom udaje się ta sztuka. Z tym większym entuzjazmem przyjąłem to nowe, rozszerzone wydanie. (…). Czytelnicy znajdą w tej książce precyzyjne wyjaśnienie, w jaki sposób pomagamy naszym klientom za pomocą teorii poznawczych i behawioralnych. Dzięki tym teoriom bowiem możliwe staje się sformułowanie hipotezy na temat tego co sprawia, że problem się utrzymuje, i propozycji, jak to zmienić za pomocą metod psychologicznych – behawioralnych, poznawczych bądź doświadczeniowych. Autorki opisują również, jak w ostatnich latach rozwijały się podejścia transdiagnostyczne i te oparte na procesach oraz jakim wyzwaniom miały sprostać”

Z przedmowy prof. Eduardo Keegana

„Z uznaniem dla Autorek należy powitać drugie wydanie książki Psychoterapia poznawczo-behawioralna, znacząco poszerzonej w stosunku do wydania pierwszego, ale – co najważniejsze – uzupełnionej o nowe trendy i podejścia teoretyczne oraz uzyskane wyniki badawcze (a także bardzo zaawansowane analizy przypadków). Problemy omówione w książce przez Autorki dalece wykraczają poza omówienie specyfiki terapii poznawczo-behawioralnej. Prezentowany podręcznik jest bowiem współczesnym źródłem wiedzy i zachętą do refleksji nad kondycją psychoterapii czy szerzej – oddziaływań klinicznych w obszarze zarówno psychologii, jak i psychiatrii”.

Z przedmowy prof. dr. hab. Bogdana Zawadzkiego

„Obecne wydanie to nie jedynie skorygowana i uaktualniona wersja pierwotna, ale niemal całkowicie nowa pozycja, w której uzupełnienia i rozszerzenia zajmują niemal tyle miejsca, co treść wydania pierwszego. Jest to jedyna w swoim rodzaju pozycja opracowana w języku polskim i przez polskich autorów, która tak kompleksowo i wyczerpująco przedstawia jeden z najważniejszych współczesnych nurtów psychoterapii, jakim jest psychoterapia poznawczo-behawioralna”.

Z recenzji prof. dr. hab. Pawła Ostaszewskiego

„Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka jest kompleksową publikacją. Przedstawia podstawy teoretyczne i rozwój nurtu terapii behawioralno-poznawczej oraz podsumowanie badań naukowych dotyczące skuteczności tej formy terapii. W podręczniku omówiono również znaczenie stosowania zasad evidence-based therapy i evidence-based practice. Poruszane są także zagadnienia dotyczące superwizji i kwestii etycznych. W kolejnej części przedstawiono techniki pracy oraz, na koniec, opisy przypadków ze szczegółowym przedstawieniem przebiegu terapii. Podręcznik ten przeczytałam z prawdziwą przyjemnością. Uważam go za bardzo wartościową pozycję”.

Z recenzji dr hab. Barbary Remberk, prof. IPiN


Tytuł: SAMOWSPÓŁCZUCIE Wykorzystaj techniki uważności, aby zaakceptować siebie i zbudować wewnętrzną siłę

Autorzy: Christopher Germer , Kristin Neff
https://www.gwp.pl/samowspolczucie.htmll

Wyobraź sobie, że masz obok siebie swojego najlepszego przyjaciela. Przyjaciela, który przeżywa trudne chwile, zrobił coś, czego żałuje, stoi w obliczu poważnego wyzwania albo boryka się z jakimś problemem. Okazujesz mu wyrozumiałość, troskę, współczucie, życzliwość. Starasz się być jego sprzymierzeńcem. Nie krytykujesz, nie oceniasz, jesteś blisko. A teraz wyobraź sobie, że to ty jesteś swoim najlepszym przyjacielem…

Na tym właśnie polega samowspółczucie, czyli umiejętność bycia dla siebie dobrym przyjacielem w chwilach, gdy tego najbardziej potrzebujemy: gdy czujemy się zagubieni, nieudolni, niedoskonali, bezradni. Dzięki temu możemy spojrzeć na samych siebie z akceptacją i życzliwością oraz uznać własną niedoskonałość. Praktyka samowspółczucia zwiększa poczucie własnej wartości i pomaga zwalczyć wewnętrznego krytyka. Taka postawa stanowi także niezawodne źródło wsparcia nawet wtedy, gdy nasz świat się rozpada: buduje odporność psychiczną, łagodzi lęk i przygnębienie.
Liczne badania nad samowspółczuciem wykazały, jak bardzo jest ono korzystne dla naszego dobrostanu. Ten oparty na wiedzy naukowej poradnik pokazuje, krok po kroku, jak uwolnić się od surowych osądów i niemożliwych do spełnienia standardów w celu pielęgnowania dobrego samopoczucia.

Kristin Neff i Christopher Germer są największymi autorytetami w dziedzinie samowspółczucia. W tej książce wyjaśniają w prosty, praktyczny sposób, jak zwiększyć pewność siebie, ograniczyć samokrytycyzm i traktować siebie bardziej życzliwie. Zdają się towarzyszyć czytelnikowi na każdej stronie niczym ciepli i mądrzy przewodnicy. Ten poradnik to prawdziwy skarb!

dr Rick Hanson,
autor RezyliencjI i Szczęśliwego mózgu

Ta książka to wyjątkowy przewodnik po koncepcji samowspółczucia. Aby w pełni z niej skorzystać, najlepiej czytać ją uważnie, raczej spijać treść powoli, kropla po kropli, niż łykać wielkimi haustami. Warto czerpać z poruszających ćwiczeń, wyobrażeń, przykładów, a potem pozwolić tej sile napełniać naszą codzienność. To nie jest kolejna książka o samoocenie ani o tym, co o sobie myślimy. Autorzy proponują szczególne spojrzenie na relację z samym sobą. Rzecz w tym, aby radzić sobie z nieuchronnym codziennym bólem w bardziej sensowny, świadomy i życzliwy sposób.

dr Marcin Domurat,
Trzeciafala.pl, Behawioralnie.pl

Ten poradnik to wspaniały prezent dla siebie. Kolejne rozdziały w prosty, a jednocześnie pełen mądrości sposób pokazują, jak towarzyszyć sobie z życzliwością w codziennych burzach i niepowodzeniach, jak z delikatnością, łagodnością wzmacniać swój spokój wewnętrzny i zdolność bycia z trudnymi emocjami. Jeśli chcesz stać się swoim najlepszym przyjacielem i pomocnym wsparciem, sięgnij po tę książkę.

Katarzyna Urbaniak
nauczycielka samowspółczucia, trenerka uważnej komunikacji, mediatorka NVC

O autorach:

Dr Kristin Neff – profesor nadzwyczajna w dziedzinie rozwoju człowieka i kultury na University of Texas w Austin. Pionierka badań nad samowspółczuciem i autorka prac na ten temat. Wraz z Christopherem Germerem opracowała ośmiotygodniowy program rozwijania uważnego samowspółczucia. Prowadzi wykłady i warsztaty na całym świecie.

Dr Christopher Germer – terapeuta prowadzący psychoterapię opartą na uważności i na współczuciu, wykładowca psychiatrii w Harvard Medical School. Członek założyciel Institute for Meditation and Psychotherapy oraz Center for Mindfulness and Compassion. Autor badań i książek z zakresu samowspółczucia. Wraz z Kristin Neff opracował ośmiotygodniowy program rozwijania uważnego samowspółczucia. Prowadzi wykłady i warsztaty na całym świecie.


Tytuł: PONAD DSM Ku alternatywnej, opartej na procesach diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych

Autorzy: Stefan G. Hofmann , Steven C. Hayes
https://www.gwp.pl/ponad-dsm.html

Psycholodzy i psychoterapeuci od lat skupiali się na diagnozach opartych na zespołach objawów, tworząc przy tym prężnie rozwijającą się dziedzinę wiedzy naukowej. Obecnie jednak takie podejście budzi coraz więcej wątpliwości. Stosowanie klasyfikacji takich jak DSM i protokołów terapeutycznych dostosowanych do poszczególnych zaburzeń nie przyczyniło się bowiem do lepszego zrozumienia problemów zdrowia psychicznego. Klinicyści często zarzucają protokołom nadmierną sztywność, która nie pozwala skutecznie pomagać klientom, oraz zmagają się z problemem przypisywania jednej osobie wielu diagnoz psychiatrycznych w tym samym czasie. Ponadto, jak pokazują badania, zgodność diagnozy między poszczególnymi diagnostami jest niewystarczająca.

W tej rewolucyjnej książce uznani klinicyści i badacze proponują rozwiązanie alternatywne. Zamiast o leczeniu jednostek chorobowych ujętych w DSM piszą o pomaganiu konkretnym osobom zmagającym się z konkretnymi problemami w określonym kontekście ich życia. Wskazują, jak ważne jest zrozumienie związków przyczynowych między bodźcami a reakcjami i historią klienta dla zidentyfikowania i obrania za cel interwencji podstawowych procesów, które prowadzą do rozwoju psychopatologii.

Autorzy przedstawiają koncepcję nowego systemu diagnostycznego i dostosowane do niego sposoby interwencji. Bazują przy tym na procesach psychologicznych, które wywołują rozmaite objawy, ale same w sobie są podobne w różnych zespołach objawów. Wyrażają nadzieję, że koncentracja na procesach zmiany zbliży do siebie badaczy i praktyków z różnych obszarów. Wielką wartość publikacji stanowi oparcie prezentowanych koncepcji na wynikach badań naukowych.

Dzięki tej książce specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego poznają nowe sposoby rozpoznawania złożoności cierpienia człowieka. Zaznajomią się ze strategiami elastyczniejszego leczenia wielu różnych problemów psychicznych i ze wskazówkami dotyczącymi opracowywania konceptualizacji przypadku, która uwzględnia podstawowe procesy psychologiczne odpowiadające za powstanie i podtrzymywanie problemu klienta. Dowiedzą się, jak zbudować solidne podstawy spersonalizowanej, opartej na dowodach diagnozy alternatywnej wobec tej bazującej na zespole objawów.

Ta przełomowa książka zmienia podejście do diagnozy i interwencji, wyznaczając nowe standardy psychoterapii opartej na dowodach naukowych.

Dr n. o zdr. Alicja Raczak
Specjalista psychologii klinicznej
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Nawet wśród pomysłodawców kryteriów DSM panuje powszechna zgoda co do tego, że potrzebne są nowe paradygmaty diagnozy i terapii problemów psychicznych, jeśli dziedziny te mają się rozwijać. Ale jakie podejście będzie najlepsze? W tej wizjonerskiej książce Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann zebrali najbardziej zaawansowane modele terapeutyczne – wszystkie kładą nacisk na procesy, wymiarowość, funkcjonalną analizę zachowania oraz zdolność do indywidualizacji i personalizacji diagnozy. Jest to publikacja, która przyda się każdemu specjaliście w zakresie zdrowia psychicznego.

dr David H. Barlow
prof. em. psychologii i psychiatrii, założyciel Center for Anxiety and Related Disorders na Boston University

„Ponad DSM” to publikacja, która z pewnością zainteresuje badaczy i praktyków szukających alternatywy dla kategorialnego diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych. Ową alternatywą, jak przekonują autorzy, jest podejście oparte na procesach zmiany. Książka przystępnie zaznajamia z praktycznymi, filozoficznymi i psychologicznymi podstawami tego nowego paradygmatu, uwypukla znaczenie opartego na procesie rozumienia doświadczeń emocjonalnych i poznawczych oraz pokazuje, jak i czym badać trudności psychiczne z perspektywy procesów zmiany.

dr Lidia Baran
psycholożka, psychoterapeutka par, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, przewodnicząca ACBS Polsk


Tytuł: Wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi

Autorzy: Matthew McKay, Micheal Jason Greenberg, Patric Fanning
www.gwp.pl/wybrakowani-bezwartosciowi-wadliwi.html

Myśli związane ze wstydem i poczuciem wadliwości są bardzo powszechne. Wiele osób, które ich doświadczają, ma tendencję do zamykania się, ukrywania, izolacji, odłączania się od innych i rezygnacji z życia. Któż by tego pragnął? Autorzy tej książki zapoznają czytelnika ze strategiami zaczerpniętymi z terapii akceptacji i zaangażowania, które pozwalają rozłożyć takie zachowania na czynniki pierwsze, uwolnić się wspomnianych myśli i wieść satysfakcjonujące życie. Poradnik jest napisany prostym językiem, zawiera mnóstwo przykładów i opisy konkretnych umiejętności do wykorzystania w praktyce. Polecam!

dr Patricia E. Zurita Ona
autorka książek The ACT workbook for teens with OCD i Living beyond OCD using acceptance and commitment therapy, dyrektorka East Bay Behavior Therapy Center, członkini Association for Contextual Behavioral Science


Tytuł: BURZA W TWOJEJ GŁOWIE Przerwij błędne koło negatywnych myśli

Autor: David A. Clark
www.gwp.pl/burza-w-twojej-glowie-przerwij-bledne-kolo-negatywnych-mysli.html

David A. Clark skupia się na emocjach takich jak przygnębienie, lęk i żal, a także na zazwyczaj pomijanych emocjach moralnych takich jak wstyd, upokorzenie i uraza. Opisuje mechanizmy podtrzymujące cierpienie emocjonalne, jakimi są ruminowanie i zamartwianie się. Proponuje metody pracy osobistej o udowodnionej skuteczności, w tym poznawczo-behawioralne strategie regulacji emocji. Poradnik wyróżniają odwołania do prac naukowych, co sprawia, że stanowi on również źródło wiedzy oraz inspiracji dla terapeutów.

dr n. hum. Ewa Pragłowska
psycholożka kliniczna, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii
Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Szkoła Psychoterapii Uniwersytetu SWPS

Zamartwianie się i rozpamiętywanie znamy wszyscy. Czasem wykraczają one poza okres kłopotów i negatywnie zabarwiają kolejne miesiące, a nawet lata. Współczesne badania naukowe przybliżają rolę nawracającego negatywnego myślenia w podtrzymywaniu trudnych emocji, a także wskazują metody jego przezwyciężania.
Książka znakomitego psychoterapeuty pozwala zastosować sprawdzone klinicznie i empirycznie metody zarówno samodzielnie, jak i podczas psychoterapii. To stanowi jej wielką wartość. Czytelnik może zaufać autorowi, zapoznać się z jego propozycjami, wdrożyć je w życie i wyciągnąć własne wnioski.

dr hab. Agnieszka Popiel, prof. USWPS
psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii, psychiatra
Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii oraz Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS


Tytuł: BORDERLINE. Życie na krawędzi

Autor: Daniel J. Fox
https://www.gwp.pl/borderline-zycie-na-krawedzi.html

W obecnych czasach coraz więcej osób zdaje się zmagać z deficytami w zakresie regulacji emocji, dużą wrażliwością emocjonalną oraz trudnościami w relacjach interpersonalnych. Jednocześnie stosunkowo niewielka jest dostępność do fachowych i rzetelnych pozycji książkowych w języku polskim, które poruszałyby te zagadnienia. Książka „Borderline. Życie na krawędzi” wydaje się być istotnym źródłem informacji dla osób u których rozpoznano osobowość chwiejną emocjonalnie, borderline (BPD) lub u których występują cechy którejś z nich.
Daniel J. Fox w swojej książce, mającej formę poradnika, przedstawia czytelnikowi obiektywną wiedzę na temat BPD, bez stygmatyzowania, ale też faworyzowania osób u których występują dane trudności. Proponuje wiele przydatnych ćwiczeń pomocnych w zrozumieniu charakteru zaburzenia, jego objawów i sposobów radzenia sobie z występującymi trudnościami. Poprzez pytania, ćwiczenia i częste podsumowania, autor zachęca do zaangażowania się w próbę pełniejszego zrozumienia doświadczanych przez czytelnika objawów. Publikacja może stanowić również cenne źródło narzędzi, które mogą pomóc terapeucie w lepszym zrozumieniu pacjenta.

Dr n. o zdr. Alicja Raczak
Specjalista psychologii klinicznej
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny


Tytuł: KONTEKSTUALNA TERAPIA SCHEMATÓW Integracyjne podejście do zaburzeń osobowości, dysregulacji emocjonalnej i funkcjonowania w relacjach

Autorzy: Bruce A. Stevens, Eckhard Roediger, Robert Brockman
https://www.gwp.pl/kontekstualna-terapia-schematow.html

Kontekstualna terapia schematów to inspirująca lektura. Jej autorzy jako jedni z pierwszych podjęli próbę integracji filarów tak zwanej trzeciej fali CBT: terapii schematu i nurtów kontekstualnych. W twórczy, a zarazem praktyczny sposób starają się pokazać, jak łączyć w myśleniu i prowadzeniu terapii pracę ze schematami i trybami z podejściem terapii akceptacji i zaangażowania, a także z innymi modelami dotyczącymi rozwijania uważności, modyfikacji kontekstu i relacji z bolesnymi przeżyciami.

dr hab. n. med. Paweł Holas
psychiatra, psychoterapeuta trzeciej fali, superwizor terapii poznawczo-behawioralnej,
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego


Tytuł: Ponad lękiem

Autor: Stefan G. Hofmann
https://www.gwp.pl/ponad-lekiem-strategie-terapii-poznawczo-behawioralnej-i-uwaznosci-pozwalajace-przezwyciezyc-lek-s-b.html

Lęk jest nam niezbędny do przetrwania, podobnie jak martwienie się (czasami). Problem tkwi w znalezieniu miary. Gdy ją gubimy przytłoczeni zmartwieniami, myśląc „a co, jeśli”, unikając, tracimy to, co jest istotą życia – codzienny smak rozmów, przebywania z innymi lub samotności, pracy lub relaksu. Tracimy smak teraźniejszości.
Stefan Hofmann, wybitny terapeuta i badacz, napisał doskonały przewodnik dla wszystkich, którym nadmierny lęk i zamartwianie psują smak życia (do samodzielnej pracy i wcielania w życie poznanych strategii), oraz dla specjalistów, którzy pomagają innym przezwyciężyć lęk (książka zawiera niezbędne składniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej opartej na współczesnej wiedzy psychologicznej).

dr hab. Agnieszka Popiel
psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii, psychiatra
Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii oraz Szkoła
Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Autor skupia się na procesach podtrzymujących zaburzenie i na indywidualizacji procesu terapii. Zapewne dlatego jego najnowsza książka ma budowę modułową, umożliwiającą czytelnikowi rozwinięcie kompetencji w tych obszarach, które tego wymagają. Jest to klarowny poradnik pozwalający samodzielnie przejść proces powrotu do dobrego życia. Dla terapeutów stanowi cenne źródło informacji o skutecznych technikach i strategiach terapii zaburzeń lękowych.

dr n. hum. Ewa Pragłowska
psycholożka kliniczna, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii
Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Szkoła Psychoterapii
Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS


Tytuł: Pokonaj bezsenność w 6 krokach

Autorzy: Ewa Walacik-Ufnal, Małgorzata Fornal-Pawłowska
https://wydawnictwopoligraf.pl/1455/walacikufnal-ewa-fornalpawlowska-malgorzata/pokonaj-bezsennosc-w-6-krokach-z-terapia-poznawczobehawioralna.html

Zaburzenia snu stanowią powszechny problem zarówno na świecie, jak i w populacji polskiej. Znacząco wpływają one na pogorszenie jakości życia w wielu sferach (m.in. społecznej i zawodowej), dodatkowo negatywnie wpływają również na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki. Nieprawidłowe nawyki związane ze snem mogą ulegać utrwaleniu przez lata, prowadząc niejednokrotnie do sięgania po farmakologiczne sposoby regulowania snu, pomimo iż terapia poznawczo-behawioralna stanowi preferowaną metodę w leczeniu bezsenności. Książka „Pokonaj bezsenność w 6 krokach” wypełnia istotną lukę wśród pozycji książkowych dostępnych na polskim rynku. W sposób przystępny i przyjazny czytelnikowi wyjaśnia istotne zagadnienia związane z zaburzeniami snu takie jak: objawy i przyczyny bezsenności, higiena snu, regulacja rytmów okołodobowych. Dodatkowo zawiera wiele przydatnych technik, które pacjent może zastosować, aby poradzić sobie z zaburzeniami snu. Pojawiające się w książce podsumowania i proponowane ćwiczenia znacząco ułatwiają przyswajanie prezentowanych zagadnień. Poradnik ten może stanowić cenne źródło wiedzy zarówno dla osób zmagających się z bezsennością, jak i terapeutów potrzebujących ustrukturyzowania wiedzy ułatwiającego pracę z pacjentami z zaburzeniami snu.

Dr n. o zdr. Alicja Raczak
Specjalista psychologii klinicznej
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny


Tytuł: Uzależniony mózg

Autorzy: Suzette Glasner-Edwards
https://www.gwp.pl/uzalezniony-mozg-jak-wyjsc-z-nalogu-wykorzystujac-techniki-terapii-poznawczo-behawioralnej-uwaznosci.html

Suzette Glasner-Edwards stworzyła nowatorskie źródło wiedzy na temat wychodzenia z nałogu. Z szacunkiem dla czytelnika, a jednocześnie w jasny i bezpośredni sposób prezentuje narzędzia niezbędne do tego, by znaleźć w sobie motywację do zmiany, opanować stosowne umiejętności oraz skorzystać z nich, aby ową zmianę wprowadzić i podtrzymać. Doskonale połączyła trzy najważniejsze innowacje ostatniego półwiecza, jeśli chodzi o metody terapeutyczne oparte na dowodach naukowych: terapię poznawczo-behawioralną, wzmacnianie motywacji i uważną obserwację. W każdej z tych dziedzin przeprowadzono badania potwierdzające przydatność owych metod dla osób uzależnionych, które chcą wytrwać w abstynencji. Poradnik Glasner-Edwards to świetne narzędzie dla każdego, kto zmaga się z problemem nadużywania substancji odurzających. Przewiduję, że wejdzie on do kanonu literatury z obszaru uzależnień.

dr John R. McQuaid
profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w San
Francisco, współautor książki Peaceful mind


Tytuł: Umysł wyzwolony

Autorzy: Steven C. Hayes
https://www.gwp.pl/umysl-wyzwolony.html

Steven C. Hayes to jeden z najwybitniejszych żyjących myślicieli, teoretyków psychologii i klinicystów. Wniósł ogromny wkład w rozwój psychologii. Jest twórcą terapii akceptacji i zaangażowania, która stała się podstawową metodą pracy w przypadku wielu problemów psychicznych. W niniejszej książce opowiada bardzo osobistą historię o źródłach i powstaniu tej terapii. Pisząc z myślą o szerokim gronie odbiorców, czytelnie przekłada jej naukowy i kliniczny wymiar na konkretne zasady, którymi można się kierować w życiu.
Zasady te odnoszą się nie tylko do cierpienia psychicznego, ale także do
chorób fizycznych, relacji, korporacji, społeczeństwa i kultury. Książka
jest szczera, pełna współczucia i bardzo wnikliwa. Jej lektura zmieni
twoje życie, wyzwalając twój umysł.

dr Stefan G. Hofmann
profesor psychologii, Boston University


Tytuł: Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych Ujednolicony protokół leczenia. PORADNIK

Autorzy: David H. Barlow i inni
https://www.gwp.pl/transdiagnostyczna-terapia-poznawczo-behawioralna-zaburzen-emocjonalnych-ujednolicony-protokol-lec-a.html

„Przecież ja od dawna właśnie tak prowadzę terapię!” – powie wielu psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych po przeczytaniu tego podręcznika. Po latach badań skuteczności protokołów terapeutycznych specyficznych dla zaburzeń i kształcenia w dziedzinie psychoterapii zapożyczone od filozofów pytanie o techniki konieczne i wystarczające do efektywności terapii pozostaje aktualne. Autorzy skupili się na wyekstrahowanych, wspólnych dla wielu zaburzeń procesach (transdiagnostycznych) podtrzymujących zaburzenie i na metodach interwencji wspólnych dla różnych protokołów terapeutycznych. Dlatego istnieją co najmniej trzy powody, dla których trzeba mieć tę książkę: (1) aby przemyśleć każdą z interwencji w kontekście dotychczasowej wiedzy, (2) aby potraktować protokół jako całość i upewnić się, czy i w jakim zakresie zastosowało się owe interwencje u pacjenta z zaburzeniem, i (3) aby spojrzeć na dotychczasowy wachlarz technik z nowej
perspektywy (np. na restrukturyzację poznawczą jako metodę zwiększania elastyczności psychologicznej). Przyszłość zapewne przyniesie kolejne badania nad protokołem opisanym w tej książce, tymczasem jest to lektura obowiązkowa dla psychoterapeutów i osób kształcących się w dziedzinie psychoterapii.

dr n. med. Agnieszka Popiel
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Szkoła Psychoterapii
Poznawczo-Behawioralnej


Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych Ujednolicony protokół leczenia. PODRĘCZNIK TERAPEUTY

Autorzy: David H. Barlow i inni
https://www.gwp.pl/transdiagnostyczna-terapia-poznawczo-behawioralna-zaburzen-emocjonalnych-ujednolicony-protokol-lecze.html

Podręcznik terapeuty i towarzyszący mu poradnik to klarowna i łatwa do przyswojenia wykładnia tego, jak krok po kroku prowadzić opartą na dowodach terapię poznawczo-behawioralną niezależnie od rodzaju zaburzeń emocjonalnych. Prezentowane transdiagnostyczne podejście integrujące różne nowe zjawiska, takie jak uważność, uwiarygadniają zarówno badania naukowe potwierdzające jego skuteczność, jak i osoba głównego autora – wybitnego klinicysty i naukowca, który przez ostatnich kilka dekad wywierał znaczący
wpływ na rozwój psychoterapii i psychologii klinicznej, szczególnie w obszarze zaburzeń lękowych. Książka zdecydowanie warta lektury, a opisany protokół – zastosowania w praktyce.

dr hab. n. med. Paweł Holas
psychiatra, psychoterapeuta i superwizor PTTPB,
Wydział Psychologii UW


ŻYCIE BEZ NAŁOGU. Uwolnij się od uzależnienia, wykorzystując techniki ACT

Autorzy: K.G. Willson, T. DuFrene
https://www.gwp.pl/zycie-bez-nalogu-uwolnij-sie-od-uzaleznienia-wykorzystujac-techniki-act.html

Życie bez nałogu może początkowo budzić obawy. Kim jestem, nie pijąc? Czego chcę dla siebie, gdy przestanę brać? Jak naprawić błędy popełnione po drodze? Jak wytrwać w decyzji o niepiciu? Umiejętność udzielenia odpowiedzi na tego typu pytania jest kluczowa dla utrzymania motywacji do życia w trzeźwości. Dzięki tej książce nauczysz się na nie odpowiadać. Kelly Wilson, jeden z autorów, sam ma za sobą trudną i nierówną walkę z uzależnieniem. W książce dzieli się wątpliwościami, z jakimi mierzył się w trakcie wychodzenia z nałogów, i trudnościami, które udało mu się pokonać. Sam od wielu lat żyje w trzeźwości, a jego doświadczenia sprawiły, że stał się znanym i cenionym terapeutą. Ta książka będzie olbrzymim wsparciem dla wszystkich, którzy chcą
powiedzieć „nie” uzależnieniu.

Agnieszka Wroczyńska
psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, superwizorka PTTPB


TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA OPARTA NA PROCESACH Wiedza i
kluczowe kompetencje

Autorzy: Stefan G. Hofmann , Steven C. Hayes
https://www.gwp.pl/terapia-poznawczo-behawioralna-oparta-na-procesach-wiedza-i-kluczowe-kompetencje.html

Wybitni badacze Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann przedstawiają w zarysie aktualny stan wiedzy dotyczącej psychoterapii poznawczo-behawioralnej i zapraszają w niezwykłą podróż intelektualną. Przywracają właściwą rangę konieczności osadzenia interwencji terapeutycznych w filozofii nauki i powrotu do badań podstawowych procesów transdiagnostycznych, do których powinny się odnosić interwencje terapeutyczne. Dla psychoterapeutów – lektura obowiązkowa!

dr n.med. Agnieszka Popiel
psychiatra, psychoterapeuta i superwizor PTTPB, Uniwersytet SWPS


Uważne współczucie

autor: P.G. Choden
https://www.gwp.pl/uwazne-wspolczucie.html

Radzenie sobie z życiem w dzisiejszym świecie pełnym dóbr, przywilejów, a także cierpienia wymaga od ludzi umiejętności skutecznego działania. Jednak tym, co okazuje się przydatne, by nie tylko przetrwać życie, ale z otwartością je eksplorować, jest kształtowanie umiejętności wewnętrznego współczucia. Książka Paula Gilberta i Chodena w niezwykle inspirujący sposób zachęca nas do odważnego i jednocześnie mądrego, odpowiedzialnego, pełnego życzliwości, troski i czułości dostrajania się do tego, co bolesne. Trenowanie współczującego umysłu pozwala otworzyć się na unikalne cechy każdego człowieka, tak by kreować własne życie, będąc pomocnym dla siebie i dla innych.

Marta Szydłowska-Pierzak
certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna


POŻEGNAJ WAGĘ

autorzy: Bailey A., Ciarrochi J., Harris R.
https://www.gwp.pl/pozegnaj-wage-jak-wykorzystac-techniki-act-w-odchudzaniu-i-utrzymaniu-wymarzonej-sylwetki.html


EMOCJONALNE PUŁAPKI W ZWIĄZKACH

autorzy: Stevens B.A., Roediger E.
https://www.gwp.pl/emocjonalne-pulki-w-zwiazkach-jak-przelamac-negatywne-wzorce-zachowan.html


SKUTECZNE DZIAŁANIE W STRESIE Osobisty niezbędnik

autorzy: Agnieszka Popiel,Bogdan Zawadzki,Ewa Pragłowska
https://www.gwp.pl/skuteczny-w-stresie-osobisty-niezbednik.html


SKUTECZNE DZIAŁANIE W STRESIE Program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową

autorzy: Agnieszka Popiel,Bogdan Zawadzki,Ewa Pragłowska,Patrycja Gajda,Paweł Habrat
https://www.gwp.pl/skuteczne-dzialanie-w-stresie-program-profilaktyki-ptsd-dla-osob-narazonych-na-traumatyzacje-zawodow.html


UWOLNIJ SIĘ OD DEPRESJI Program 10 kroków

autorzy: Simon A. Rego, Sarah Fader
https://www.gwp.pl/uwolnij-sie-od-depresji-program-10-krokow.html


Emocjonalne pułapki przeszłości. Jak przełamać negatywne wzorce zachowań?

autorzy: Jacob G., VanGenederen H., Seebauer L.
https://www.gwp.pl/emocjonalne-pulapki-przeszlosci-jak-przelamac-negatywne-wzorce-zachowan.html


Przewlekły ból. Poradnik pacjenta

autor: John D. Otis
www.gwp.pl/przewlekly-bol-terapia-poznawczo-behawioralna-poradnik-pacjenta.html


Przewlekły ból. Podręcznik terapeuty

autor: John D. Otis
www.gwp.pl/przewlekly-bol-terapia-poznawczo-behawioralna-podrecznik-terapeuty.html


 

Grupowa terapia schematów w leczeniu borderline

autorzy: Farrell J.M, Shaw I.A
www.gwp.pl/grupowa-terapia-schematow-w-leczeniu-borderline.html


 

Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Poradnik pacjenta.

autorzy: Olasov Rothbaum B., Foa E.B., Hembree E.A.
www.gwp.pl/odzyskaj-zycie-po-traumie-przedluzona-ekspozycja-w-terapii-ptsd-poradnik-pacjenta.html


 

Przedłużona ekspozycja terapii PTSD. Podręcznik terapeuty.

autorzy: Hembree E.A., Olasov Rothbaum B., Foa E.B.
www.gwp.pl/przedluzona-ekspozycja-w-terapii-ptsd-emocjonalne-przetwarzanie-traumatycznych-doswiadczen-podreczni.html


 

Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań?

autorzy: Lev A., McKey M., Skeen M., Fanning M.
www.gwp.pl/relacje-na-hustawce-jak-uwolnic-sie-od-negatywnych-wzorcow-zachowan.html


 

Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu bordeline

autorzy: Arntz A., van Genderen H.
www.gwp.pl/terapia-schematow-w-zaburzeniu-osobowosci-typu-borderline.html


 

Terapia schematów w praktyce. Praca z trybami schematów.

autorzy: Arntz A, Jacob G.
www.gwp.pl/terapia-schematow-w-praktyce-praca-z-trybami-schematow.html


 

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Terapia ekspozycji z powstrzymaniem reakcji. Podręcznik terapeuty.

autorzy: Foa E.B., Yadin E., Lichner T.K.
https://www.gwp.pl/zaburzenie-obsesyjno-kompulsyjne-terapia-ekspozycji-i-powstrzymania-reakcji-komplet.html


 

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Terapia ekspozycji z powstrzymaniem reakcji. Poradnik pacjenta.

autorzy: Foa E.B., Yadin E., Lichner T.K.
https://www.gwp.pl/zaburzenie-obsesyjno-kompulsyjne-terapia-ekspozycji-i-powstrzymania-reakcji-komplet.html


 

Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce.

Autorzy: Harris R.
www.gwp.pl/zrozumiec-act-terapia-akceptacji-i-zaangazowania-w-praktyce.html