Nawigacja mobilna

Ważne wydarzenia w historii PTTPB

Konferencja Naukowa PTTPB, Konstancin-Jeziorna, 9-11.03.2001

W dniach 9-11 marca 2001 roku w Konstancinie- Jeziornej została zorganizowana I Konferencja Naukowa PTTPB „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w psychiatrii„. Zainteresowanie przekroczyło oczekiwania organizatorów. W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób. Wykłady i warsztaty prowadzili wykładowcy z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier,  m.in. profesorowie Tullio Scrimali (Catania, Italia), Liria Grimaldi (Catania, Italia), E.Thomas Dowd (Kent University, USA) i Arthur Freeman (Philadelphia, USA). Profesorowie Scrimali, Dowd i Freeman zostali uznani honorowymi członkami PTTPB. W Konstancinie zaprezentowały swoją pracę w terapii poznawczej, głównie z pacjentami depresyjnymi, ośrodki z Katowic, Krakowa i Warszawy.

 

I Konferencja Naukowa PTTPB, Powsin, 1-3.10.2004

W dniach 1-3.10.2004 roku w Powsinie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja  „Miejsce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych” zorganizowana przez PTTPB we współpracy z Centrum CBT.  W konferencji uczestniczyło 180 osób.

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTPB, Warszawa, 26-28.06.2009

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychoterapia poznawczo-behawioralna – w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia” zorganizowana została we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego (ICGZ UW) i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie – Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS SWPS). Odbyła się w Warszawie w dniach 26-28 czerwca 2009 r. Gośćmi konferencji byli profesorowie: E. Keegan, B. Zawadzki, T. Wolańczyk, M. Reinecke, Y. Teichman, T. Scrimali, M. Teichman, A. Kokoszka.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się wybitni polscy naukowcy oraz członkowie Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTPB: mgr Ida Derezińska (KND, PTTPB), mgr Iga Jaraczewska (KND, PTTPB), prof. dr hab. Maja Lis-Turlejska (KND, PTTPB, Uniwersytet Warszawski), dr n. med. Agnieszka Popiel (PTTPB, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), dr n. hum. Ewa Pragłowska (KND PTTPB, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Grzegorz Sędek (ICACS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), dr n. hum. Mariola Skowrońska (KND, PTTPB), prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk  (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. dr hab. Bogdan Zawadzki (ICGZ, Uniwersytet Warszawski).

Konferencja została zorganizowana przez komitet organizacyjny w składzie: lek. med. Agnieszka Księżopolska, mgr Sylwia Pieńkowska, dr n. med. Agnieszka Popiel, lek. med. Agnieszka Popielarczyk, lek. med. Justyna Wysieńska. Obsługą administracyjną konferencji zajmowała się pani Danuta Glen, a stroną internetową – pan Tomasz Grzelka.

 

Międzynarodowy Kongres Wielość w Jedności, Warszawa, 14-16.04.2016

W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku odbył się Międzynarodowy Kongres „Wielość w Jedności. Terapia poznawczo-behawioralna – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Wzięło w niej udział 350 osób.  Gośćmi konferencji byli profesorowie Joop de Jong, Yona Teichman i Mark Reinecke.

Z okazji kongresu PTTPB wydało specjalną publikację pod redakcją dr n. hum. Marioli Skowrońskiej.  W pracy znalazły się następujące artykuły:

  1. Nowy protokół leczenia – autor: Agata Muszyńska
  2. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu depresji poporodowej – autor: Ilona Kiszczak-Świerczewska
  3. Psychoterapia poznawczo-behawioralna negatywnych objawów schizofrenii – metody pracy – autor: Laura Stysiak
  4. Obraz mutyzmu wybiórczego. Etiologia, klasyfikacja i terapia, ujęcie poznawczo-behawioralne – autor: Anna Niklas
  5. Przegląd sposobów rozpoznawania istotnych myśli automatycznych w zaburzeniach lękowych – autor: Magdalena Wetoszka
  6. Seksoholizm – uzależnienie behawioralne czy kompulsja? Spojrzenie z perspektywy mózgu – autor: Mateusz Gola