Nawigacja mobilna

Kim Jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) powstałe w 1998 roku jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym skupiającym profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, a także pracą badawczo-naukową dotyczącą mechanizmów funkcjonowania psychicznego człowieka.

Członkami są głównie psychologowie i lekarze.
PTTPB jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczo- behawioralnej różnych krajów.

W ciągu wielu lat swojego istnienia PTTPB, dzięki pasji, zaangażowaniu i społecznej pracy członków, opierając się na doświadczeniach i dorobku EABCT, wypracowało standardy szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej PTTPB w Polsce, procedury otrzymania i odnawiania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz Certyfikatu Superwizora Dydaktyka PTTPB. Ponadto PTTPB uczestniczyło w pracach nad ustawą o zawodzie psychologa i ustawą dotyczącą psychoterapii, w ramach Polskiej Rady Psychoterapii.
Działalność PTTPB ma na celu wprowadzanie metod leczenia opartych na dowodach naukowych, doskonalenie ich oraz sprawowanie nadzoru nad właściwym i etycznym ich stosowaniem.