Nawigacja mobilna

Aktualności

Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dialogu Motywującego (poprzednia nazwa Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej). Konferencja pn. „Klient i specjalista w sytuacjach problemowych” – 14-15 października br.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Sekcji Dialogu Motywującego PTTPB mamy przyjemność zawiadomić o międzynarodowej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Dialogu Motywującego (poprzednia nazwa Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej). Konferencja pn. „Klient i specjalista w sytuacjach problemowych” odbędzie się w dniach 14-15 października br. Wykładowcami i prowadzącymi warsztaty będę światowi eksperci Dialogu Motywującego – członkowie międzynarodowej organizacji trenerów dialogu motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), w tym David B. Rosengren, autor podręcznika „Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym”.

W konferencji można uczestniczyć zarówno online jak i osobiście.

Więcej informacji nt. konferencji oraz rejestracji dostępne są pod linkiem https://psdm.org.pl/konferencja2023/

Konferencja została objęta patronatem Sekcji DM PTTPB.

Z uwagi na to, że dialog motywujący jako metoda wydobywania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmiany jest dobrym kompanem dla terapii poznawczo-behawioralnej, w imieniu Zarządu PTTPB i Sekcji DM PTTPB – zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.


Obecny skład Sekcji DM:

O Sekcji DM

Przewodnicząca Sekcji – Małgorzata Adamczyk-Zientara

Małgorzata Adamczyk-Zientara – doktor nauk humanistycznych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 128) i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 28) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (certyfikat nr 17 PTTM). Jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT).
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zdobywane m.in. w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Fundacji „Mederi – pomóżmy dzieciom”, Grupie medycznej „Vertimed”, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz w praktyce prywatnej.
Zajmuje się też działalnością dydaktyczno-szkoleniową i naukową. Prowadzi warsztaty i superwizję z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego dla różnych grup odbiorców (m.in. studentów psychologii, uczestników szkół psychoterapii, terapeutów uzależnień, psychologów i pedagogów, asystentów rodziny czy pracowników służby zdrowia). Współpracowała m.in. z Akademią Motywacji i Edukacji (d. Akademia Myśli i Emocji), Szkołą Psychoterapii Ośrodka „INTRA”, Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS, Szkołą Psychoterapii Gestalt, Szkołą Psychoterapii Crescentia, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Vita Longa.
Redaktor naukowy i autor publikacji na temat dialogu motywującego oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Aktywnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń: PTTPB i PTTM.

Wiceprzewodnicząca – Anna Derwich

Anna Derwich – psycholożka, superwizor-dydaktyk PTTPB, członkini władz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członkini Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT), kierownik szkoły psychoterapii AMiE. Prowadzi szkolenia i superwizje z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego dla różnych grup specjalistów. Superwizuje zespoły terapeutyczne zakładów karnych, zespoły interwencji kryzysowej oraz zespoły interdyscyplinarne działające w obszarze pomocy społecznej.

Sekretarz – Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Członkinie Rady Ekspertów Sekcji:

Aleksandra Wilkin-Day

Aleksandra Wilkin-Day – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog, psychoterapeutka, trenerka. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego (m.in. 4-letnie szkolenie z TPB oraz 2-letnie studium dialogu motywującego). Przez wiele lat aktywnie działała w Zarządzie i Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Aktualnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej zarządu międzynarodowej organizacji trenerów dialogu motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Certyfikowana trenerka MINT. Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Tłumaczka licznych warsztatów z zakresu TPB i DM.

Iga Jaraczewska

Iga Jaraczewska – Psycholog kliniczny i superwizor-dydaktyk psychoterapii PTTPB. Była wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Autorka pierwszych w Polsce prac o Dialogu Motywującym, kilkudziesięciu artykułów i książek (w tym pierwszej polskiej książki „Dialog Motywujący w teorii i praktyce”). Twórczyni autorskiego systemu szkoleń z zakresu DM, tzw. Studium Dialogu Motywującego, prowadzącego do uzyskania certyfikatu terapeuty dialogu motywującego PTTM. Kierownik naukowy kursów Superwizora-Dydaktyka PTTPB oraz 4-letniego kursu psychoterapii w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Beata Kita

Beata Kita – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, terapeutka motywująca (certyfikat nr 3 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej), superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 8 Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła całościowe szkolenia: z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej (certyfikat The British Psychological Society & GreenWood Mentors Ltd,), systemowej terapii rodzin (certyfikat Instytutu Psychiatrii i Neurologii).

Obok członkostwa w PTTPB, jest członkinią Motivational Interviewing Network of Trainers, członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (od lat aktywnie działając we władzach, m.in. dwukrotnie jak przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej, obecnie w Zarządzie PTTM). Aktualnie jest też członkinią Rady Superwizorów ds. Przeciwdziałania Przemocy (przy IPZ PTP).

Obok pomocy psychologicznej i psychoterapii prowadzi szkolenia i superwizje. Wiele z nich (zwłaszcza dot.dialogu motywującego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie) przygotowujących do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM i specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy IPZ PTP.

Jest autorką kilkunastu publikacji dot. zastosowania Dialogu Motywującego w pomocy psychologicznej, terapii, pracy socjalnej, działaniach interwencyjnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wykaz dostępny m.in. na stronie PTTM.