Nawigacja mobilna

Składanie wniosków o egzamin zewnętrzny w KND PTTPN przed przyznaniem certyfikatu PTTPB

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominamy, że od września 2017 r. składanie wniosków o Egzamin Zewnętrzny w KND PTTPB, umożliwiający nadanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przez System Internetowy Towarzystwa

Towarzystwo NIE przyjmuje wniosków składanych „papierowo”. Jedynym dokumentem, który należy odesłać do sekretariatu w formie papierowej, są rekomendacje superwizorów.

1. Logowanie do Systemu

Aby zalogować się do Systemu należy:

 • w prawym górnym rogu strony głównej pttpb.pl nacisnąć przycisk ZALOGUJ SIĘ

lub

Po ukazaniu się strony logowania należy w odpowiednim miejscu wpisać login, którym jest zadeklarowany przez Państwa w PTTPB adres e-mail oraz utworzone przez Państwa hasło.

Jeżeli logujecie się Państwo po raz pierwszy do Systemu i nie ma macie jeszcze ustalonego hasła:

 • osoby, które zostały członkiem PTTPB przed wrześniem 2017, otrzymały na zadeklarowany w Towarzystwie adres e-mail Newsletter z adresu newsletter@pttpb.pl, zatytułowany „System Dla Członków PTTPB- instrukcja dostępu”. Newsletter rozsyłany był dnia 7.09.2017. Znajdowały się w nim informacje na temat loginu i hasła. Prosimy o sprawdzenie skrzynki mailowej (również SPAM).
 • osoby, które zostały członkiem PTTPB po wrześniu 2017, otrzymały osobny e-mail, zawierający dane do logowania.

 

 


W razie problemów prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem na adres sekretariat@pttpb.pl

 

2. Składanie wniosku o przyznanie Certyfikatu w Systemie

Po zalogowaniu do Systemu:

 • W menu po lewej stronie należy wybrać „Twoje certyfikaty”
 • Proszę wybrać odpowiedni wniosek np. jeśli chcecie Państwo składać wniosek o Certyfikat Psychoterapeuty proszę wybrać „Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB” przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj” znajdującego się poniżej.
 • Otworzy się wniosek, który należy wypełnić wpisując prawidłowe dane w odpowiednie rubryki.
 • Pod wnioskiem znajduje się wykaz załączników, które należy przesłać wraz z wnioskiem.

Dodawanie załączników

Konkretne załączniki (opisane w danym punkcie w liście załączników) należy przesłać do Systemu poprzez kliknięcie przycisku DODAJ

Np. chcąc załączyć zaświadczenie o praktyce psychoterapeutycznej, należy odnaleźć odpowiednią rubrykę na liście załączników, zatytułowaną „Zaświadczenie o praktyce psychoterapeutycznej” wybrać przyciska DODAJ i wybrać odpowiedni dokument, który chcecie Państwo załączyć ze swojego komputera.

 • Prosimy o przesyłanie do Systemu dokumentów w formacie pdf
 • Jeżeli macie Państwo większą ilość dokumentów poświadczających np. staż kliniczny lub doświadczenie zawodowe, prosimy o zeskanowanie ich do jednego pliku pdf albo „spakowanie ich” przy pomocy zip.
 • W czasie załączanie dokumentów pokazuje się „pasek postępu”, prosimy poczekać, aż cały się wypełni i będzie w kolorze zielonym, dopiero potem można załączać kolejny dokument.deklaracja przestrzegania Kodeksu Etycznego znajduje się w zakładce Dokumenty: https://www.pttpb.pl/887-2/

Deklaracja przestrzegania Kodeksu Etycznego znajduje się w zakładce Dokumenty.

PROSIMY O SPRAWDZANIE STATUSU PAŃSTWA WNIOSKU W SYSTEMIE!!!

Wniosek może zostać do Państwa odesłany w Systemie wraz z informacją, że został rozpatrzony negatywnie. Oznacza to najczęściej, że któryś z przesłanych przez Państwa dokumentów albo został źle załączony, nie otwiera się lub też, że czegoś w złożonym wniosku brakuje.

Należy wtedy:

 • Uważnie przeczytać informację znajdująca się pod wnioskiem, w której opisano przyczyny, dla których wniosek został zwrócony.
 • Następnie kliknąć przycisk znajdujący się na samym dole strony pod wnioskiem „WPROWADŹ POPRAWKI I WYŚLIJ PONOWNIE” i załączyć poprawne/brakujące dokumenty.
 • Poprawiony wniosek należy odesłać do systemu.

W razie jakichkolwiek  wątpliwości Prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem Towarzystwa na adres sekretariat@pttpb.pl

 

Składki członkowskie obowiązują od roku rozpoczęcia atestowanego szkolenia do roku rozpatrywania wniosku włącznie (obecnie do 2019 r.); zaświadczenie o uregulowaniu składek w formacie pdf wydaje sekretariat na wniosek osoby zainteresowanej.

Opłatę za egzamin certyfikacyjny należy wnieść na konto Towarzystwa. Istnieje możliwość otrzymania faktury za tę opłatę, pod warunkiem przesłania do sekretariatu dokładnych danych firmy z nr NIP.