Nawigacja mobilna

XI Kadencja 2020-2022

ZARZĄD PTTPB

email: zarzad@pttpb.pl

 • JACEK LEGIERSKI – PRZEWODNICZĄCY
 • ARKADIUSZ BILEJCZYK  – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 • JAKUB SKRZYDŁOWSKI  – SKARBNIK
 • HELENA KOTULA-TRACZ  – SEKRETARZ
 • ALEKSANDRA NAUMOWICZ-KUCHARSKA  – CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

email: knd@pttpb.pl

 • DOROTA NOWOCIN – PRZEWODNICZĄCA KND
 • IZABELA PAWŁOWSKA – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ KND
 • KAROLINA KOMOROWSKA-LEGIERSKA – SEKRETARZ KND
 • AGNIESZKA JASIŃSKA – CZŁONEK KND
 • ALEKSANDRA AUGUSTYN – CZŁONEK KND

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • KRYSTYNA DARŻYNKIEWICZ
 • EWA PRAGŁOWSKA
 • ELŻBIETA MIŃKOWSKA
 • AGNIESZKA POPIEL
 • IDA DEREZIŃSKA

KOMISJA REWIZYJNA

 • MICHAŁ KUROŃ – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
 • AGATA ZELEK – SEKRETARZ
 • MAGDALENA SKOTNICKA-CHABEREK – CZŁONEK