Nawigacja mobilna

Założenia TEAM CBT

TEAM CBT to kompleksowy i przejrzysty w stosowaniu system, który umożliwia terapeucie prowadzenie wysoce skutecznej psychoterapii, pozwalającej na szybką redukcję objawów depresji i zaburzeń lękowych oraz skutecznej przy zachowaniach kompulsywnych, nawykach problemowych, uzależnieniach oraz w różnorodnych problemach międzyludzkich. TEAM to skrót od Testowanie, Empatia, Agenda, Metody.

TESTOWANIE
W modelu TEAM stosujemy kwestionariusze (w tym ocenę terapeuty i procesu prowadzonej terapii), które pacjenci wypełniają przed i po każdej sesji. Wielu terapeutów przecenia swoje umiejętności, a dokładny pomiar daje im skuteczną informację zwrotną, która pomaga im doskonalić swoją praktykę. Pomiar przed i po każdej sesji składa się z krótkich (1,5 minutowych) testów mierzących nastrój, myśli samobójcze, lęk, złość, pozytywne emocje i satysfakcję z ważnych relacji. Stosowanie wystandaryzowanych formularzy pozwala na dokonanie szybkiej diagnozy w zakresie dotyczącym efektywności oddziaływania terapeutycznego. Testowanie wspiera w świadomym kierowaniu procesem terapeutycznym opartym na wiedzy pochodzącej bezpośrednio od pacjenta, która jest aktualizowana i weryfikowana na bieżąco podczas każdej kolejnej sesji. Celem jest jak najszybsze odkrycie oddziaływań terapeutycznych, które nie są skuteczne w odniesieniu do konkretnego pacjenta. Spośród korzyści można wymienić:
● indywidualne podejście do pacjenta i aplikowane terapii „szytej na miarę”
● skrócenie procesu – diagnozujemy i eliminujemy nieefektywne oddziaływania tak szybko jak się tylko da – korzyści czasowe i ekonomiczne dla pacjenta i/lub dla systemu finansującego
● uważność i dynamiczną reaktywność terapeutyczną ożywiającą relację terapeuta- pacjent z elementem prewencji przeciwko porzucaniu terapii w wyniku poczucia nudy i nieefektywności oddziaływań

EMPATIA
W skład umiejętności EMPATII wchodzi 5 Sekretów Skutecznej Komunikacji, które pomagają pogłębiać więź z nawet najbardziej wymagającymi i „trudnymi” czy „będącymi w oporze” pacjentami lub ją odnowić, gdy doszło do konfliktu lub zerwania przymierza. Pomagają one rozbroić opór skierowany do terapeuty zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Element głęboko wspierający budowanie przymierza terapeutycznego i relacji terapeuty z pacjentem jako kluczowego czynnika na drodze ku skuteczności oddziaływań terapeutycznych.

AGENDA
Agenda w poszerzonym znaczeniu to ujawnianie ukrytych i nieświadomych planów, motywów i powodów dla których pacjent zgłasza się na terapię, a które mimo deklarowanej chęci uzyskania pomocy, przyczyniają się do wystąpienia oporu. Dzięki wykorzystaniu Agendy pogłębiane jest rozumienie funkcji, korzyści i wartości wyrażanych przez emocje takie jak: smutek, beznadzieja, lęk, zamartwianie się, poczucie winy czy wstydu, poczucie niższości, złość czy frustracja. Te i inne trudne emocje przestaną być celem do eliminacji, a staną się sprzymierzeńcem w procesie terapeutycznym. Tak zwane patologiczne objawy są w rzeczywistości manifestacją najgłębszych wartości pacjentów. Kiedy z naszą pomocą i empatią pacjenci uświadomią sobie, że obecne zachowania – emocje – myśli w istocie ich chronią, to właśnie w tym momencie paradoksalnie zaczynają chcieć zmiany. Agenda pozwala na przewidywanie rodzajów i form oporu przed procesem i przed wynikiem terapii w zależności od zgłaszanych problemów.