Nawigacja mobilna

Polecana literatura

Wybrana literatura na temat DM

W języku polskim:
Adamczyk-Zientara, M. (2020). Jak skutecznie zachęcać klientów/pacjentów do zmiany. Zastosowanie dialogu motywującego w psychodietetyce, w: A. Brytek-Matera (red.). Psychodietetyka, Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
Adamczyk-Zientara, M., Jaraczewska, J.M. (2018). Możliwości zastosowania dialogu motywującego w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych. W: M. Skotnicka-Chaberek (red.).Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie. Gdańsk: Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Arkowitz, H., Miller, W.R., Rollnick, S. (2017). Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych. Kraków: WUJ.
Bui Ngoc, A., Derwich, J., Jaraczewska, J.M. (2015). Terapia poznawczo-behawioralna i dialog motywujący. Albo albo. Terapia i kultura, 1/2015.
Jaraczewska, J.M., Adamczyk-Zientara, M. (red. nauk.) (2015). Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
Jaraczewska, J.M., Adamczyk-Zientara, M.(2018). Możliwości wykorzystywania terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego w terapii uzależnień. W: M. Skotnicka-Chaberek (red.).Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie. Gdańsk: Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Jaraczewska, J.M., Derwich, A. (2020). Podejście integrujące terapieą poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla terapeutów. Warszawa, Eneteia.
Jaraczewska, J.M., Derwich, A. (2020). Podejście integrujące terapie poznawczo-behawioralna i dialog motywujący. Podręcznik dla profilaktyków. Warszawa, Eneteia.
Jaraczewska, J.M., Derwich, A. (2020). Podejście integrujące terapie poznawczo-behawioralne i dialog motywujący. Podręcznik dla lekarzy. Warszawa, Eneteia.
Jaraczewska, J.M., Rutkowska, J. (2008). Terapia motywująca i terapia poznawczo-behawioralna jako specyficzne interwencje psychologiczne. Nowiny Psychologiczne, 3.
Miller, W. R., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: WUJ.
Naar, S., Safren, S. (2020). Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna
Rosengren, D. (2013). Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Podręcznik praktyka z ćwiczeniami. Kraków: WUJ.
Westra, H. (2016). Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych. Kraków: WUJ.

Rozdziały na temat włączania DM do pracy TPB
Hayes, S.C. i Hofmann, S.G. (2020). Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Barlow, D.H. i in. (2020). Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych. Podręcznik terapeuty. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

O łączeniu TPB i DM (w języku angielskim):
Atkinson, C. Earnshaw, P. (2019). Motivational Cognitive Behavioural Therapy: Distinctive Features. London: Routledge.
Iarussi, M. M. (2019). Integrating Motivational Interviewing and Cognitive Behavior Therapy in Clinical Practice. New York: Routledge.
Miller, W.R., Moyers, T.B. (2021). Effective Psychotherapists. Clinical Skills That Improve Client Outcomes. New York: Guilford Press. [o umiejętnościach zwiększających skuteczność różnych nurtów psychoterapii]

Więcej publikacji na temat dialogu motywującego można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej: http://pttm.org.pl/dialog-motywujacy/publikacje/