Nawigacja mobilna

Informacja od Zarządu PTTPB (z 23.10.2023 r.) do reprezentacji organizacji psychoterapeutycznych z tzw. 'grupy roboczej’ na temat zawieszenia udziału i rozpoczęcia przygotowań alternatywnych uregulowań prawnych.

Szanowni Państwo,

w związku z wieloma pytaniami o okoliczności zawieszenia udziału PTTPB w pracach pierwszej Grupy Roboczej i skoncentrowaniu się na przygotowaniu bardziej adekwatnych projektów regulacji zawodu psychoterapeuty, zamieszczamy w całości informację przesłaną w październiku do przedstawicieli innych organizacji. Mamy nadzieję, że pozwoli to w lepszym nakreśleniu sytuacji i wyjaśnieniu niejasności.

Równocześnie pewną konsternację wywołuje zdziwienie tym, że w związku z wielokrotnie artykułowanym na spotkaniach GR oczekiwaniem, żeby PTTPB przygotowywało projekt(y) alternatywny(e) skoro ma zastrzeżenia do lobbowanej na GR treści, Zarząd PTTPB postanowił przychylić się do tych sugestii i skupić się na równoległych pracach.