Nawigacja mobilna

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) skupia profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, a także pracą badawczo-naukową.

Aktualności

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa zaprasza na warsztat

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa zaprasza na warsztat WPROWADZENIE DO TERAPII METAPOZNAWCZEJ. Prowadzący mgr Jacek Legierski, superwizor PTTPB Termin 18-19.01.2020r. Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych Miejsce: Vita Longa, Warszawa Cena: 680 zł Kontakt tel. 504 377 310 .Więcej informacji na stronie internetowej www.vitalonga.pl Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa zaprasza na PLENER SUPERWIZYJNY. W ciągu 4 dni dwie superwizorki PTTPB poprowadzą 18 godzin szkoleniowych superwizji w grupie 10 osobowej, składającej się z terapeutów poznawczo-behawioralnych. Superwizja odbywać się będzie w Domu Sądeckim (www.domsadecki.pl)... 

SUPERWIZJA GRUPOWA PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY SWPS

Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS zapraszają w najbliższym roku akademickim na zajęcia superwizyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie lub w Sopocie (do wyboru), w piątki w godzinach 9:00-18:00 (10 godzin dydaktycznych), raz na dwa miesiące (5 zjazdów superwizyjnych). Przewiduje się, że grupy superwizyjne będą zamknięte, nie będą przekraczały 20 osób i będą prowadzone przez dwóch certyfikowanych superwizorów dydaktyków PTTPB mających doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i superwizji psychoterapii... 

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM pt. „Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?” w ramach konkursu Sonata Bis 8 finansowanym przez NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 realizowanym przez Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu pod kierownictwem prof. Jarosława Michałowskiego. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby pracujące w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i schematu zainteresowane innowacyjnym oraz opartym na najnowszych badaniach podejściem do leczenia zaburzeń psychicznych. Warunki udziału w projekcie Kandydaci powinni ukończyć przynajmniej dwa lata szkolenia z psychoterapii w nurcie... 

Informacja

Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane kryteria uznawalności dorobku do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty(zakładka „Nowa dziedzina ochrony zdrowia – psychoterapia dzieci i młodzieży”). Osoby, które przesłały już do CMKP wnioski o uznanie dorobku prosimy o dosyłanie brakujących dokumentów zgodnie z opublikowanymi wytycznymi. Pozostałe osoby posiadające certyfikaty psychoterapeuty oraz dorobek w pracy z dziećmi i młodzieżą serdecznie zachęcamy do składania wniosków o uznanie dorobku w tzw. „szybkiej... 

Wydarzenia i szkolenia

Nie przegap nadchodzących wydarzeń, które mogą Cię zainteresować - zarezerwuj sobie czas już dziś!

<<Październik 2019>>
pwścpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

  • 18/10/2019 godz. Całodniowe

    „Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED)”, odbędzie się w dniu 18.10.2019 w Krakowie. Na zaproszenie PTDBT szkolenie poprowadzi dr Fragiskos Gonidakis, psychiatra, certyfikowany terapeuta CBT oraz certyfikowany terapeuta i superwizor DBT, ze Szpitala Eginition Uniwersytetu w Atenach. Dr Gonidakis kieruje Oddziałem leczenia zaburzeń odżywiania i od wielu lat wraz zespołem rozwija całościowy program terapii łączącej […]

  • 19/10/2019 - 20/10/2019 godz. Całodniowe

    Szkoła Psychoterapii Crescentia ogłasza nabór na 4-letnie szkolenie – Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo behawioralnej. Pierwsze zajęcia 19-20 październik 2019. Elementem szkolenia jest możliwość odbycia 100 godzin tzw. „pacy własnej”, koniecznej do uzyskania certyfikatu PTTPB. Twórcami naszego programu, wykładowcami na kursie oraz superwizorami w czasie szkolenia są między innymi Olga […]

Sekcje Zainteresowań przy PTTPB

Zachęcamy Państwa do zakładania Sekcji, zrzeszających członków zainteresowanych w szczególności poszczególnymi obszarami oddziaływań terapii poznawczo-behawioralnej. Prosimy o zapoznanie się z procedurą i regulaminem tworzenia sekcji przy PTTPB tutaj

Sekcja Terapii ACT powstała, aby propagować podejście terapii akceptacji i zaangażowania wśród terapeutów poznawczo-behawioralnych, by pomóc im zwiększyć swoją psychologiczną elastyczność podczas pracy z Klientem, w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami, które mogą wpływać na prowadzone przez nich procesy terapeutyczne oraz w prowadzeniu procesów terapeutycznych w oparciu o transdiagnostyczny model terapii ACT.

Informujemy Państwa o powstaniu Sekcji Dialogu Motywującego. Więcej informacji przekażemy wkrótce.

Strefa Terapeuty

Terapeuta

W tej sekcji wszyscy terapeuci-członkowie PTTPB, po zalogowaniu w systemie, znajdą dostęp do pomocnych materiałów terapeutycznych oraz informacji prawnych. Zachęcamy do dzielenia się posiadanymi materiałami i przesyłania ich na adres sekretariatu sekretariat@pttpb.pl, umieszczając w temacie wiadomości zapis: Materiały do Sekcji terapeuty. Materiały zostaną zamieszczone w systemie po zweryfikowaniu, czy się nie powtarzają i czy nie łamią praw autorskich.

Strefa Pacjenta

Pacjent

Psychoterapie nurtu poznawczego i behawioralnego oparte są na współczesnych teoriach naukowych dotyczących funkcjonowania psychicznego człowieka i weryfikowane wynikami badań, nad ich skutecznością.

Pacjenci (klienci) i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące „tu i teraz” – w bieżącym życiu pacjenta. Wspólny punkt widzenia na problem występujący u pacjenta ustalany jest wspólnie przez terapeutę i pacjenta. Następnie określane są konkretne cele terapii, czasu jej trwania, oraz strategie terapeutycznych, których zasadność i skuteczność jest poddawana ciągłej ocenie.

Terapie poznawcze i behawioralne maja zastosowanie jako indywidualna forma terapii, a także jako terapia rodzinna, małżeńska, grupowa. Podejścia te mogą przyjść z pomocą każdemu, niezależnie od poziomu inteligencji, rasy, kultury, płci czy orientacji seksualnej.

Psychoterapeutami poznawczo-behawioralnymi są zazwyczaj osoby profesjonalnie związane z opieką zdrowotną – lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni.

Kontakt

Kontakt z sekretariatem wyłącznie telefonicznie (508-964-887), mailowo (sekretariat@pttpb.pl) lub listownie.

Prosimy o przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

BRAK MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁEK KURIERSKICH

Telefon

(48) 508 964 887

Email

sekretariat@pttpb.pl

Ul. Chłodna 64 lok. 306A, 00-872 Warszawa