Nawigacja mobilna

Uwagi dot. specjalizacji utworzone przez mec. Macieja Bocheńskiego

Ustosunkowanie się do projektowanej zmiany wypadnie rozpocząć od ostatniego punktu „Oceny Skutków Regulacji“, jako, że jest on znamienny. Oto bowiem w sekcji „Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)” pojawia się adnotacja „BRAK”.

Pełna wersja dostępna pod linkiem:

Uwagi dot. specjalizacji utworzone przez mec. Macieja Bocheńskiego