Nawigacja mobilna

Raport Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z pierwszym raportem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej na temat skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych. Opracowanie to zostało przygotowane na podstawie metaanaliz z ostatnich lat, obejmujących wyniki od kilku do kilkudziesięciu badań. Mamy nadzieję, że przedstawiony raport będzie użytecznym źródłem informacji dla terapeutów, decydentów i urzędników państwowych oraz dla pacjentów.

Raport Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Z wyrazami szacunku,

Zespół Roboczy PTTPB
ds. Badań nad Skutecznością Psychoterapii