Nawigacja mobilna

Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito zaprasza na półroczną terapię grupową

Oferowany przez nas cykl spotkań jest skupiony wokół problemów w życiu społecznym osób będących na spektrum autyzmu oraz trudności jakie mogą się tam pojawić.

Pracujemy w nurcie integracyjnym i kładziemy nacisk na ćwiczenia nowych umiejętności związanych z rozumieniem emocji oraz zachowań innych ludzi. W swojej pracy staramy się również wzmocnić poczucie własnej wartości i zmniejszyć często towarzyszące ZA poczucie wyobcowania.
Prowadzące: mgr Małgorzata Walęcka, mgr Kaja Wojciechowska
Liczba miejsc: 12
Cena: 90 zł za spotkanie od osoby
Spotkania odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek o 19:00) po półtorej godziny od września 2017 w OTP Cogito w Warszawie przy ul. Olesińskiej 11/13 lok.1. Przyjęcie do grupy poprzedza bezpłatna konsultacja z obojgiem terapeutów.
Telefon kontaktowy: 604 463 744