Nawigacja mobilna

Zespół badawczy E-COMPARED z Uniwersytetu SWPS zaprasza Państwa do wypełnienia ankiety.

Jej celem jest zebranie opinii od instytucji/organizacji na temat możliwości wdrażania rozwiązań z obszaru e-zdrowia psychicznego, czyli nowych technologii informatycznych dla poprawy zdrowia i jakości życia osób cierpiących na depresję.

Pytania zawarte w ankiecie odnoszę się do wiedzy, postaw, zachowań i oczekiwań reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji w stosunku do terapiidepresji z wykorzystaniem nowych technologii.
Projekt E-COMPARED (“Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją” – więcej informacji) jest realizowany jednocześnie w 11 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, w ramach w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej (nr projektu 603098).
Jednym z kluczowych zadań tego projektu jest zgromadzenie wiedzy dotyczącej leczenia depresji w Polsce. Zaproszenie jest skierowane do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, jak również osób związanych zawodowo z tworzeniem rozwiązań z obszaru e-zdrowia psychicznego.Udział w ankiecie jest dobrowolny i w trakcie jej wypełniania zostaną Państwo poproszeni o udzielanie odpowiedzi w imieniu instytucji, w której Państwo obecnie pracują, a nie we własnym. Wyniki ankiety są anonimowe. Państwa odpowiedzi będą udostępniane jedynie w formie zbiorczej.
Państwa pomoc jest bardzo ważna w realizacji tego badania i mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie wyniki projektu E-COMPARED pozwolą na poprawę zdrowia pacjentów w Polsce.
https://www.surveymonkey.com/r/G6GHY3N