Nawigacja mobilna

IX Kadencja 2016-2018

ZARZĄD PTTPB

email: zarzad@pttpb.pl

 • MARIA CYNIAK-CIECIURA – PRZEWODNICZĄCA
 • AGNIESZKA JASIŃSKA – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
 • MAŁGORZATA ZALEWSKA – SKARBNIK
 • MARTA SZYDŁOWSKA-PIERZAK – SEKRETARZ
 • ALEKSANDRA LITAROWICZ-PRUS – CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

email: knd@pttpb.pl

 • KATARZYNA BIAŁEK – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
 • MAGDALENA SKĄPSKA-MAGDOŃ – ZASTĘPCA PRZEWODNICZACEGO KND
 • NATALIA WALEROWSKA – SEKRETARZ KND
 • AGNIESZKA KSIĘŻOPOLSKA – CZŁONEK KND
 • RYMWID SOLARCZYK – CZŁONEK KND

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • KRYSTYNA DARŻYNKIEWICZ – PRZEWODNICZĄCA
 • EWA PRAGŁOWSKA – WICEPRZEWODNICZĄCA
 • ELŻBIETA MIŃKOWSKA – SEKRETARZ
 • AGNIESZKA POPIEL – CZŁONEK SĄDU
 • MARIOLA SKOWROŃSKA – CZŁONEK SĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

 • DOROTA NOWOCIN – PRZEWODNICZĄCA
 • AGATA MUSZYŃSKA – ZASTĘPCA
 • LAURA STYSIAK – SEKRETARZ

Reprezentanci PTTPB:

 • w Polskiej Radzie Psychoterapii – Magdalena Skotnicka-Chaberek
 • w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – Agnieszka Popiel