Nawigacja mobilna

Ośrodki rekomendowane i atestowane

Akademia Motywacji i Edukacji sp. z o.o.
ul. Brzozowa 12/10
00-286 Warszawa
www.amie.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2019 do maja 2024
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Anna Derwich
Kursu superwizora-dydaktyka
Kierownik: Iga Jaraczewska

Centrum CBT EDU Szkoła Psychoterapii
ul.Wołodyjowskiego 74A,
02-724 Warszawa
www.cbt.pl

rekomendacja od maja 2012 do lipca 2027
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: dr n. med. Anita Bryńska

Szkoła Psychoterapii „CRESCENTIA”
ul. Mickiewicza 8 m 6
01-517 Warszawa
www.crescentia.pl
rekomendacja ośrodka od stycznia 2021 do stycznia 2026
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Olga Olszewska

Instytut Poznawczy
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
ul. Mlaskotów 7/LU4
30-117 Kraków
www.instytutpoznawczy.edu.pl
email: biuro@instytutpoznawczy.edu.pl

Rekomendacja ośrodka od lutego 2020 r. do lutego 2025 r.
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownicy kursów: Jacek Legierski, Arkadiusz Bilejczyk, Marcin Młynarczyk
Kursy prowadzone są w Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Warszawie

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO
ul. Mokotowska 3 lok 6.
00-640 Warszawa
(interego.com.pl)
rekomendacja osrodka od stycznia 2019 do stycznia 2024

Atestowany Program :
Akademia Psychoterapii INTEREGO -czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo behawioralnej
Kierownik: lek. med. Izabela Stefaniak

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
kierowana przez dr hab. Agnieszkę Popiel i dr Ewę Pragłowską
rekomendacja ośrodka od kwietnia 2017 do kwietnia 2027

Atestowany Program
„PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA CZTEROLETNIE, DWUSTOPNIOWE STUDIA PODYPLOMOWE SWPS” .
Kierownik: dr hab. Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska
www.swps.edu.pl www.podyplomowe.pl

https://www.swps.pl/oferta/warszawa/podyplomowe/psychologia-psychoterapia/szkola-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej-uniwersytetu-swps-pod-kierownictwem-dr-agnieszki-popiel-i-dr-ewy-praglowskiej

Studia realizowane są w sześciu miastach : Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i w Rzeszowie.

Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Ter-Cognitiva”
31-114 Kraków
ul. Jabłonowskich 7/6a
www.tercognitiva.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2019 do maja 2024
Atestowany Program
Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.
Kierownik: Magdalena Skąpska-Magdoń