Nawigacja mobilna

Ośrodki rekomendowane i atestowane

 

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO
ul. Mokotowska 3 lok 6.
00-640 Warszawa
(interego.com.pl)
rekomendacja osrodka od stycznia 2019 do stycznia 2024

Atestowany Program :
Akademia Psychoterapii INTEREGO -czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo behawioralnej
Kierownik: lek. med. Izabela Stefaniak
 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej kierowana przez dr Agnieszką Popiel i dr Ewę Pragłowską

rekomendacja ośrodka od kwietnia 2017 do kwietnia 2022
Atestowany Program
„PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA CZTEROLETNIE, DWUSTOPNIOWE STUDIA PODYPLOMOWE SWPS” .
Kierownik: dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska
www.swps.edu.pl; www.podyplomowe.pl

Studia realizowane w:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie
SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 

Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii
ul. Złota 61 lok. 100
00-819 Warszawa
rekomendacja ośrodka od grudnia 2013 do grudnia 2018

Atestowany Program
Podyplomowe szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka

 

Centrum CBT EDU Szkoła Psychoterapii
ul.Wołodyjowskiego 74A,
02-724 Warszawa
www.cbt.pl

rekomendacja od maja 2012 do lipca 2022
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: dr n. med. Anita Bryńska

 

Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Ter-Cognitiva”
31-114 Kraków
ul. Jabłonowskich 7/6a
www.tercognitiva.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2019 do maja 2024
Atestowany Program
Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.
Kierownik: Magdalena Skąpska-Magdoń

Akademia Motywacji i Edukacji s.j
ul. Brzozowa 12/10
00-286 Warszawa
www.amie.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2019 do maja 2024
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Anna Derwich
Kursu superwizora-dydaktyka
Kierownik: Iga Jaraczewska

 

Szkoła Psychoterapii „CRESCENTIA”
ul. Mickiewicza 8 m 6
01-517 Warszawa
www.crescentia.pl
rekomendacja ośrodka od stycznia 2016 do stycznia 2021
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Olga Olszewska