Nawigacja mobilna

 

Szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej

Zapisz się na aktualne szkolenia dostępne dla terapeutów oraz osób w trakcie certyfikacji. Dodatkowo prezentujemy szeroki wachlarz wydarzeń różnych i ogłoszeń, które uważamy za godne polecenia naszym terapeutom.

 • 10/01/2022 - 27/01/2022 godz. 15:00 - 19:15

  Psychoterapia poznawczo –behawioralna dzieci i młodzieży. Konceptualizacja pacjenta w wieku rozwojowym (20 godzin)

  a.wstęp do konceptualizacji poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (5 godzin
  b.konceptualizacja w rozumieniu behawioralnym (ACT, DBT) (5 godzin)
  c.konceptualizacja w rozumieniu terapii schematu i konceptualizacja systemowa (5 godzin)
  d.podsumowanie i integracja (5 godzin

  Prowadzący: dr M. Skotnicka –Chaberek, dr A. Wiśniewski, lek. B. Taurogiński, K. Markowska –Regulska
  Terminy : 10.01.22,12.01.22, 25.01.22, 27.01.22, godz. 15.00-19.15
  Cena: 1100 zł
  Zapisy : https://swps.pl/szkolenia/warszawa/31587-konceptualizacja-pacjenta-w-wieku-rozwojowym
  Kontakt: szkola.psychoterapii@swps.edu.pl

 • 13/01/2022 - 03/06/2022 godz. 15:00 - 19:15

  Psychoterapia poznawczo –behawioralna dzieci i młodzieży. Środowiskowe aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą, aspekty prawne(25 godzin)

  a. zaburzenia osobowości u rodziców-kontakt z trudnym rodzicem (5 godzin)
  b. wykorzystywanie zabawy w pracy z małym dzieckiem i pracy grupowej (5 godzin)
  c. etyka pracy z dziećmi i młodzieżą, współpraca ze środowiskiem (5 godzin)
  d. superwizja terapii dzieci i młodzieży (5 godzin)
  e. Współpraca terapeuta -lekarz (5 godzin)

  Prowadzący: dr E. Pragłowska, dr M. Skotnicka –Chaberek, dr M. Herstowska, dr hab. J. Michałowski, K. Markowska –Regulska, M. Cieśla,
  Terminy : 13.01.22, 17.02.22, 25.05.22, 1.06.22, 3.06.22, godz. 15.00-19.15
  Cena: 1400 zł
  Zapisy : https://swps.pl/szkolenia/warszawa/31590-srodowiskowe-aspekty-pracy-z-dziecmi-i-mlodzieza-aspekty-prawne
  Kontakt: szkola.psychoterapii@swps.edu.pl

 • 22/01/2022 godz. 09:00 - 18:00

  Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO zaprasza na warsztaty z cyklu „Metodologia pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym”.

  „Metodologia pracy z pacjentami z osobowością unikającą w paradygmacie poznawczo behawioralnym.”
  Prowadzenie: Kinga Kałuska-Złotorowicz

  Data: 22.01.2022 r. w godzinach 9-18.

  Cena: 450 złotych.

  Pacjenci z osobowością unikającą zwykle doświadczają szeregu trudności wynikających z rozbudowanych strategii unikania w sferze emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej. Odczuwają przy tym głębokie poczucie niespełnienia życiowego, którego z racji pułapki swoich przekonań i stosowanych strategii nie są samodzielnie w stanie się pozbyć. Warsztat poświęcony jest pracy
  problemami jakie są charakterystyczne dla funkcjonowania pacjentów z osobowością unikającą.

  Składa się z następujących części:
  • Omówienie charakterystyki osobowości unikającej i etiologii cech w świetle współczesnych badań. Odmiany osobowości unikającej.
  • Zasady diagnozy , problemy występujące podczas diagnozy, diagnoza różnicowa.
  • Konceptualizacja zaburzenia w ramach modelu poznawczo behawioralnego. Typowe problemy, sposób myślenia, charakterystyczne zniekształcenia poznawcze i strategie radzenia sobie. Podobieństwa i różnice w konceptualizacji poznawczo behawioralnej i stosowanej w terapii schematu
  • Tworzenie planów terapii . Cele strategiczne i taktyczne.
  • Omówienie i prezentacja technik pracy terapeutycznej stosowanych w leczeniu zaburzeń osobiści unikającej .
  • Omówienie istotnych cech relacji terapeutycznej stosowanej w pracy z pacjentami z osobowością unikającą. Ćwiczenia świadomego budowania właściwej relacji terapeutycznej
  • Ćwiczenia warsztatowe pracy z interwencjami terapeutycznymi

  Zajęcia odbędą się w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.Zapisy na interego.com.pl

 • 22/01/2022 godz. 09:00 - 18:00

  Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO zaprasza na warsztaty z cyklu „Poznawczo behawioralna terapia par”
  „Zastosowanie technik wyobrażeniowych i doświadczeniowych w pracy z parami”.

  Prowadzenie: Marta Barabasz

  Data: 22.01.2022 r. w godzinach 9-18.

  Cena: 450 złotych.

  Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe na stałe zagościły w terapii poznawczo behawioralnej. Ich zastosowanie jest szerokie, obejmuje również pracę z parami . Analiza interakcji schematów i trybów partnerów, a także identyfikacja niezaspokojonych potrzeb , pozwala na adekwatny dobór interwencji wzmacniających bliskość oraz przywracających równowagę w związku, która budowana jest na dwóch wymiarach relacji – przywiązaniu i autonomii. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane najbardziej efektywne techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe wraz z omówieniem problemów występujących w związkach , w rozwiązaniu których ich zastosowanie jest szczególnie uzasadnione i pożądane.

  Zajęcia odbędą się w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.Zapisy na interego.com.pl