Nawigacja mobilna

W jaki sposób może uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB osoba, która ukończyła szkolenie nieakredytowane przez PTTPB?

Jeżeli dane szkolenie nie posiada rekomendacji PTTPB, to aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB – należy spełnić kryteria dopuszczające i pomyślnie zdać egzamin w PTTPB. Konieczne warunki, które osoba musi spełnienić, aby do niego przystąpić, są opisane w standardach PTTPB od pkt. 3.12.
1. Bardzo proszę uwzględnić fakt, że KND PTTPB rozpatruje wniosek tylko w systemie, dopiero gdy wnioskodawca jest członkiem PTTPB i ma opłacone bieżące składki.
2. Pytania „Czy mogę ubiegać się o certyfikat …”, „Czy moje szkolenie jest wystarczające do ubiegania się o certyfikat PTTPB” lub podobne, przesyłane na skrzynkę KND wraz z załącznikami szkoleń są rozpatrywane i są odsyłane do wnioskodawczy wraz ze stosowną informacją.