Nawigacja mobilna

Co musi zawierać zaświadczenie o stażu klinicznym?

Zaświadczenie musi zawierać informacje o okresie odbywania stażu (od…do…), liczbie przepracowanych godzin (lub wymiarze czasu pracy) oraz podpis i pieczęć osoby sprawującej opiekę merytoryczną nad stażem.