Nawigacja mobilna

Co musi zawierać zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym / staż terapeutyczny?

1. Jeżeli doświadczenie zawodowe zostało uzyskane w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prosimy, aby oprócz wydruku z CEIDG, dołączyć również oświadczenie osoby ubiegającej się o certyfikat, w którym zawarta zostanie informacja, od kiedy owa praktyka prywatna jest prowadzona oraz w jakim wymiarze godzin tygodniowo.

2. Jeżeli doświadczenie zawodowe zostało uzyskane poprzez zatrudnienie w konkretnej placówce/placówkach (lub inną formę współpracy, np. wolontariat), konieczne jest poświadczenie z każdego z tych miejsc w których to również zostaną zawarte informacje o okresie pracy, liczbie godzin i o wykonywanych obowiązkach.