Nawigacja mobilna

Czy można ubiegać się o certyfikat PTTPB nie będąc psychologiem?

Tak. Obecnie jedno z kryteriów, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB, to „posiadanie stopnia naukowego magistra (lub równoważnego) i wyższego niż magistra który został uzyskany na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień”. Kryterium to jednocześnie uniemożliwia uzyskanie certyfikatu osobom, których wykształcenie nie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.