Nawigacja mobilna

Jeżeli moja sytuacja jest niestandardowa jak mogę dowiedzieć się co mogę z tym zrobić.

Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez KND, dlatego prosimy o kontakt na skrzynkę sekretariat@pttpb.pl, knd@pttpb.pl,