Nawigacja mobilna

Czy jeśli występuje o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB to czy mam składać 2 (wniosek o odnowienie Certyfikatu Terapeuty i wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora) czy 1 wniosek? Mam też pytanie w jakiej wysokości mam wnieść opłatę?