Nawigacja mobilna

Co musi zawierać zaświadczenie o stażu klinicznym?

Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje:

– Okres odbywanego stażu

– Pełna nazwa placówki w której odbywał się staż (jeżeli staż odbywał się w szpitalu lub centrum zdrowia psychicznego należy podać nazwę jednostki danej placówki, np. czy był to oddział psychiatryczny czy poradnia czy praca w środowisku)

– Stanowisko

– Rodzaj stażu (staż kliniczny czy psychiatryczny staż kliniczny)

– Rodzaj klientów

– Wykonywane obowiązki/zakres doświadczenia

– Średnia liczba godzin w tygodniu

– Całkowita liczba przepracowanych godzin

– Pieczątka jednostki

– Podpis osoby uprawnionej do potwierdzenia stażu