Nawigacja mobilna

Co jest uznawane za rozwój osobisty? Czy rozwój osobisty oznacza terapię własną?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Standardami PTTPB” rozwój osobisty stanowi taki rodzaj pracy własnej psychoterapeuty, który rozwija zdolność do identyfikowania i radzenia sobie z problemami wynikającymi z jego osobistego zaangażowania w proces terapeutyczny. Rozwój osobisty może być udziałem w psychoterapii indywidualnej, grupowej bądź w warsztatach, treningach, podczas których uczestnicy pracują nad własnymi mechanizmami psychicznymi.