Nawigacja mobilna

Klasyfikacja usług superwizji w PKWiU

Poniższy plik przedstawia stanowisko GUS w sprawie klasyfikacji usługi superwizji w PKWiU na potrzeby ustalenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Według stanowiska klasyfikacja superwizji obejmuje: PKWiU 85.59.19.0 „Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Stanowisko GUS w sprawie klasyfikacji usługi superwizji w PKWiU