Nawigacja mobilna

Warsztat – Konceptualizacja i terapia poznawczo behawioralna klinicznego perfekcjonizmu.

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 23/05/2020
Godz.: 09:00 - 18:00


Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego zaprasza Państwa na :
Data/Czas
Dnia: – 23/05/2020
Godz.: 9:00-18:00
SZKOLENIE ONLINE

Warsztat – Konceptualizacja i terapia poznawczo behawioralna klinicznego perfekcjonizmu.
Prowadzenie : Anna Szajkowska

Strona rejestracji:
https://interego.com.pl/rejestracja-szkolenie-terapia-poznawczo-behawioralna-klinicznego-perfekcjonizmu/

Perfekcjonizm:
Perfekcjonizm ze względu na swoją transdiagnostyczną charakterystykę jest zjawiskiem nader często obecnym w procesach terapii. W świetle dotychczasowych badań odgrywa istotną rolę w psychopatologii i przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń odżywania, depresji i myśli samobójczych, zaburzeń lękowych – OCD, lęku społecznego i fobii społecznej, zaburzenia lękowego z napadami paniki czy w zaburzeniach osobowości.

Opis szkolenia:
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawiska perfekcjonizmu i poznawczo-behawioralnym modelem perfekcjonizmu. Przedstawiony zostanie także protokół pracy z klinicznym perfekcjonizmem, którego skuteczność w redukowaniu perfekcjonizmu została potwierdzona w badaniach.

Program:
1. Charakterystyka perfekcjonizmu jako zjawiska – różne podejścia do definiowania, transdiagnostyczny charakter perfekcjonizmu, pozytywny i negatywny wymiar perfekcjonizmu.
2. Poznawczo – behawioralna konceptualizacja perfekcjonizmu – model klinicznego perfekcjonizmu., główne trudności w terapii wynikające z obecności perfekcjonizmu w przekonaniach i strategiach pacjentów.
3. Protokół terapii poznawczo-behawioralnej perfekcjonizmu wraz z interwencjami terapeutycznymi stosowanymi w leczeniu perfekcjonizmu.

Strona szkolenia : https://interego.com.pl/event/konceptualizacja-i-terapia-poznawczo-behawioralna-klinicznego-perfekcjonizmu/