Nawigacja mobilna

Terapia par

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 07/11/2020
Godz.: 09:00 - 18:00


Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego zaprasza Państwa na :

Data/Czas
Dnia:  07/11/2020
Godz.: 9:00-18:00

Cena : 400 złotych

TERAPIA PAR

Praca z parą w sytuacji zdrady. Paradygmat poznawczo behawioralny.*

Strona rejestracji:
https://interego.com.pl/rejestracja-warsztaty-terapia-par/

Terapia par:
Poznawczo- behawioralna terapia par i małżeństw jest rozbudowaną metodologią o udowodnionej skuteczności w pracy z parami z różnorodnymi w przebiegu i treści kryzysami  i problemami  w związku. Terapia  pozwala partnerom na lepsze zrozumienie własnych uczuć i reakcji, poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania trudności w związku tak, aby nie doprowadzały one do oddalania się partnerów i narastania wzajemnej niechęci. Szkolenie obejmuje cykl  warsztatów o różnorodnej tematyce związanej z pracą z parami.

Opis szkolenia:
Niewierność małżeńska to jeden z trzech , obok trudności komunikacyjnych i niezadowalającej wymiany emocjonalnej, najczęściej zgłaszanych problemów przez pary korzystające  z psychoterapii. Kryzys w związku wywołany sytuacją odkrycia zdrady  ma zwykle charakter przewlekłego i niszczącego  konfliktu. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane główne  zjawiska obecne w sferze poznawczej, behawioralnej  oraz emocjonalnej w sytuacji ujawnienia zdrady. Ich konceptualizacja będzie obejmowała odniesienie do systemów poznawczych obojga małżonków oraz mechanizmów aktywacji  schematów  zarówno odnoszących się do obrazu siebie jak też modelu związku. Przedstawione będą również najbardziej  destrukcyjne interakcje między partnerami pojawiające  się w związku z kryzysem wywołanym zdradą-zostaną omówione ich mechanizmy, przebieg oraz skutki dla stanu związku. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z interwencjami terapeutycznymi dostępnymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym  pracy z parą, które efektywnie pomagają rozwiązać  poszczególne trudności.

Program:

  1. Zjawisko zdrad w aspekcie ewolucyjnym i psychologicznym
  2. Koszty intrapsychiczne zdrad.
  3. Dysfunkcyjne interakcje obecne w związku po zdradzie.
  4. Metodologia pracy z poszczególnymi zjawiskami obecnymi w funkcjonowaniu pary po zdradzie.

Prowadzenie : Wojciech Stefaniak

* Zajęcia odbędą się w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.

Strona szkolenia : https://interego.com.pl/event/praca-z-para-w-sytuacji-zdrady/