Nawigacja mobilna

SUPERWIZJA GRUPOWA PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY SWPS

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 29/11/2019
Godz.: Całodniowe


Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz
Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS
zapraszają w najbliższym
roku akademickim na zajęcia superwizyjne z psychoterapii dzieci i
młodzieży.

Zajęcia będą odbywały się w Warszawie lub w Sopocie (do
wyboru), w piątki w godzinach 9:00-18:00 (10 godzin dydaktycznych), raz
na
dwa miesiące (5 zjazdów superwizyjnych). Przewiduje się, że grupy
superwizyjne będą zamknięte, nie będą przekraczały 20 osób i będą
prowadzone przez dwóch certyfikowanych superwizorów dydaktyków PTTPB
mających doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i superwizji
psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym tak, żeby była możliwość
pracowania również w mniejszych grupach.
Głównymi superwizorami dydaktykami prowadzącymi zajęcia będą mgr Ida
Derezińska, dr Artur Wiśniewski oraz dr Magdalena Skotnicka-Chaberek.

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i dołączenie stosownych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń. W związku z tym, że planowane są tylko dwie grupy superwizyjne
(jedna w Warszawie i jedna w Sopocie) i będą one miały charakter grup
zamkniętych, istnieje konieczność zadeklarowania uczestnictwa we
wszystkich
zjazdach w ramach danej grupy.

Więcej informacji i zapisy:
www.swps.pl/szkolenia/warszawa/20214-superwizja-grupowa-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej-dzieci-i-mlodziezy