Nawigacja mobilna

Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej zaprasza Państwa na:

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 06/02/2020 - 20/09/2020
Godz.: Całodniowe


12-dniowe całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT Comprehensive)

Część I: 6-8 luty 2020, Sopot
Część II: 15-17 marca 2020, Warszawa
Część III: 29-30 czerwca – 01 lipca 2020, Kraków
Część IV: 20-22 września 2020, Warszawa

Strona rejestracji:
https://dbt-comprehensive-poland-2020.konfeo.com/pl/groups

Terapia DBT:
Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) to integracyjny, oparty na dowodach program, który łączy podejście zorientowane na akceptację z
precyzją podejścia poznawczo-behawioralnego. Wiele kontrolowanych badań potwierdza skuteczność DBT w leczeniu młodzieży i dorosłych z problemami dysregulacji emocjonalnej (m.in. zaburzenia osobowości z pogranicza, tendencje suicydalne, samookaleczenia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania), a zwłaszcza w zakresie: poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji, zwiększenia zaangażowania w terapię, znaczącej poprawy w zakresie nastroju, funkcjonowania w relacjach oraz w pracy/w szkole. Terapia dialektyczno-behawioralna obejmuje 5 kluczowych komponentów (trybów leczenia): 1) trening umiejętności, 2) generalizację umiejętności (w tym coaching), 3) terapię indywidualną, 4) sesje rodzinne oraz inne uzupełniające interwencje oraz 5) zespół konsultacyjny.

Opis szkolenia:
Całościowe szkolenie obejmuje 12 dni w czterech modułach 3-dniowych w ciągu siedmiu miesięcy. Zakres szkolenia obejmuje wszystkie 5 kluczowych komponentów DBT i pomoże uczestnikom w rozwinięciu pełnego programu DBT w ich miejscach pracy. W trakcie szkolenia omówione zostaną możliwości wdrożenia i adaptacji programu DBT dla różnych populacji, m.in. dla pacjentów z diagnozami złożonymi, o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych, w różnym wieku i na różnych poziomach rozwojowych, w zależności od poziomu i rodzaju wsparcia otoczenia oraz możliwości instytucjonalnych. Część I oraz II obejmować będą teorię oraz konceptualizację modelu DBT, strukturę leczenia, umiejętności w formacie indywidualnym oraz grupowym, a także zasady funkcjonowania w zespole konsultacyjnym. Część III oraz IV obejmuje dodakowo superwizję oraz konsultację zespołów i przypadków, naukę modelu pracy z rodzicami i rodzinami.

Program:
Część I: Teoria, struktura, cele oraz strategie leczenia, 3-dni, 6-8 luty 2020, Sopot, Uniwersytet SWPS
Część II: Umiejętności DBT, Trening umiejętności oraz coaching w zakresie umiejętności, 15-17 marca 2020, Warszawa, Uniwersytet SWPS
Część III: Rozwijanie programu DBT, konsultacja zespołu oraz omawianie przypadków, 29-30 czerwca – 01 lipca 2020, Kraków (miejsce zostanie podane
Część IV: Zaawansowana konsultacja zespołów oraz przypadków, praca w populacjach specjalnych, 20-22 września Warszawa, Uniwersytet SWPS

Więcej informacji: https://ptdbt.pl/dbt2020/