Nawigacja mobilna

Dialog motywujący – II edycja

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 26/02/2022 - 05/06/2022
Godz.: Całodniowe


Centrum Psychoterapii i Szkoleń VITA LONGA zaprasza na warsztat pracy własnej dla terapeutów CBT Dialog motywujący – II edycja
3 moduły warsztatowe

I moduł: 26-27 lutego 2022
II moduł: 23-24 kwietnia 2022
III moduł: 4-5 czerwca 2022

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-18:00

40 godzin dydaktycznych
Koszt udziału: 2000 zł
Prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara
Zajęcia odbywają się online

I moduł (2 dni) – wprowadzenie do DM
1) Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM, wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM. 
2) Omówienie podstawowych pojęć i definicji DM, w tym jego ducha, podstawowych metod pracy oraz procesów. 
3) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
 

II moduł (2 dni) – szczegółowe metody pracy oraz język zmiany
1) Szczegółowe metody pracy w dialogu motywującym – wykorzystanie pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań oraz podsumowań (tzw. „wioseł”, ang. OARS) oraz zgodne z DM udzielanie informacji i rad w kontekście czterech procesów DM
2) Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania. Wywoływanie i wzmacnianie języka zmiany oraz radzenie sobie z „oporem” (językiem podtrzymania i niezgodą w relacji).
3) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
 

III moduł (2 dni) – specyfika zastosowania DM w psychoterapii oraz superwizja
1) Specyfika zastosowania DM w pracy psychologa i pedagoga, w pracy z dziećmi i młodzieżą.
2) Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
3) Superwizja – odsłuchiwanie i kodowanie nagranych przez uczestników rozmów w stylu DM.
 

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Treści teoretyczne będą przeplatane praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i grupach (głównie na materiale własnym uczestników), a także prezentacją filmów video. Superwizja będzie prowadzona z wykorzystaniem nagrań krótkich rozmów DM prowadzonych przez uczestników. 

Zapisy: https://www.vitalonga.pl/2021/11/20/dialog-motywujacy-ii-edycja/
Kontakt: szkolenia@vitalonga.pl
+48 664 655 900