Nawigacja mobilna

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO zaprasza na warsztaty z cyklu „Poznawczo behawioralna terapia par”

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 23/03/2022
Godz.: 09:00 - 18:00


Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO zaprasza na warsztaty z cyklu „Poznawczo behawioralna terapia par”
„Praca z parą w sytuacji zdrady. Paradygmat poznawczo behawioralny”.

Prowadzenie: Wojciech Stefaniak

Data: 23.03.2022 r. w godzinach 9-18.

Cena: 450 złotych.

Niewierność małżeńska to jeden z trzech , obok trudności komunikacyjnych i niezadowalającej wymiany emocjonalnej, najczęściej zgłaszanych problemów przez pary korzystające z psychoterapii. Niewierność pod względem siły destrukcyjnego wpływu na związek ustępuje jedynie przemocy fizycznej. Kryzys w związku wywołany sytuacją odkrycia zdrady ma zwykle charakter przewlekłego i niszczącego konfliktu. Eskalacja konfliktu wynika z niekontrolowanej interakcji trudnych dla obojga partnerów zjawisk pojawiających się w parze w tej sytuacji. Konflikt na tym tle charakteryzuje się destrukcyjną dynamiką zarówno w obszarze zachowań jak i ekspresji emocji, co znacząco wpływa na osłabienie poczucia satysfakcji ze związku. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane główne zjawiska obecne w sferze poznawczej, behawioralnej oraz emocjonalnej w sytuacji ujawnienia zdrady. Ich konceptualizacja będzie obejmowała odniesienie do systemów poznawczych obojga małżonków oraz mechanizmów aktywacji schematów zarówno odnoszących się do obrazu siebie jak też modelu związku. Przedstawione będą również najbardziej destrukcyjne interakcje między partnerami pojawiające się w związku z kryzysem wywołanym zdradą. Omówione zostaną ich mechanizmy, przebieg oraz skutki dla stanu związku. Wszystkie treści osadzone będą na przykładach z praktyki terapeutycznej. Uczestnicy warsztatu zapoznają sie z interwencjami terapeutycznymi dostępnymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym pracy z parą, które efektywnie pomagają rozwiązać poszczególne trudności.

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:
• Zjawisko zdrad w aspekcie ewolucyjnym i psychologicznym
• Koszty intrapsychiczne zdrad.
• Dysfunkcyjne interakcje obecne w związku po zdradzie.
• Metodologia pracy z poszczególnymi zjawiskami obecnymi w funkcjonowaniu pary po zdradzie.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Niezbędna wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznych umiejętności terapeutycznych w oparciu o opisy przypadków autentycznych terapii małżeńskich. Zajęcia odbędą się w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.Zapisy na interego.com.pl