Nawigacja mobilna

Informacja o przedłużeniu terminu wstrzymania przyjmowania wniosków o atestację i rekomendację

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nową treścią standardów dotyczących nadawania atestacji kursów oraz rekomendacji ośrodków szkolących Zarząd zadecydował o przedłużeniu terminu wstrzymania przyjmowania wniosków o atestację szkoleń oraz studiów w terapii poznawczo-behawioralnej, szkoleń w superwizji terapii poznawczo-behawioralnej oraz wniosków o rekomendację ośrodka szkolącego lub szkoły wyższej do dnia 1.02.2022r.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd PTTPB