Nawigacja mobilna

Zasady odnowienia certyfikatu terapeuty PTTPB

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB przyznawany jest Członkom Zwyczajnym PTTPB na okres 5 lat.

Odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB:

  1. Wniosek o odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB należy złożyć w jednym z terminów rozpatrywania wniosków przez KND, przypadających 31 stycznia, 31 maja i 30 września, nie później jednak niż na 4 miesiące przed końcem okresu ważności certyfikatu.
  2. Warunkiem odnowienia licencji jest:
    • prowadzenie praktyki klinicznej w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej przez większość czasu od uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB
    • uczestnictwo w co najmniej 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej na rok (obejmuje wykłady, konferencje, warsztaty),
    • poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 15 godzin w ciągu 5 lat, z częstotliwością nie mniejszą niż 1 godzina co 4 miesiące; co najmniej połowa godzin ma być realizowana u superwizora-dydaktyka PTTPB. W przypadku peer supervision konieczna jest superwizja koleżeńska w zespole nie mniejszym niż 3 terapeutów posiadających aktualny certyfikat PTTPB.