Informacja od Zarządu PTTPB (z 23.10.2023 r.) do reprezentacji organizacji psychoterapeutycznych z tzw. 'grupy roboczej’ na temat zawieszenia udziału i rozpoczęcia przygotowań alternatywnych uregulowań prawnych.

Szanowni Państwo, w związku z wieloma pytaniami o okoliczności zawieszenia udziału PTTPB w pracach pierwszej Grupy Roboczej i skoncentrowaniu się na przygotowaniu bardziej adekwatnych projektów regulacji zawodu psychoterapeuty, zamieszczamy w całości informację przesłaną w październiku do przedstawicieli innych organizacji. Mamy nadzieję, że pozwoli to w lepszym nakreśleniu sytuacji i wyjaśnieniu niejasności. Równocześnie pewną konsternację wywołuje … Czytaj dalej Informacja od Zarządu PTTPB (z 23.10.2023 r.) do reprezentacji organizacji psychoterapeutycznych z tzw. 'grupy roboczej’ na temat zawieszenia udziału i rozpoczęcia przygotowań alternatywnych uregulowań prawnych.