Nawigacja mobilna

Zgłoszenie abstraktu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTPB, której temat przewodni to: Terapia Poznawczo – Behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna.

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 8-10 maja 2020 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz do nadsyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych, warsztatów i plakatów, poruszających poniższe zagadnienia z dziedziny psychoterapii poznawczej i behawioralnej.

 • terapia par i rodzin
 • terapia grupowa
 • terapia dzieci i młodzieży
 • terapia zaburzeń afektywnych
 • terapia zaburzeń lękowych
 • PTSD
 • terapia akceptacji i zaangażowania
 • terapia schematów
 • terapia dialektyczno-behawioralna
 • mindfulness
 • terapia związana z problemami psychosomatycznymi
 • farmakoterapia w psychoterapii
 • schizofrenia
 • terapia uzależnień
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia i problemy seksualne
 • analiza behawioralna
 • analiza funkcjonalna
 • terapia w kontekście międzykulturowym
 • superwizja
 • diagnoza i konceptualizacja

Zapraszamy Państwa do nadsyłania abstraktów wystąpień, plakatów lub warsztatów, zgodnie z określonymi poniżej
kryteriami, na adres: callforpapers@pttpb.pl w tytule zamieszczając hasło: “Abstrakt – Wystąpienie”, “Abstrakt –
Warsztat” lub “Abstrakt – Poster”.

Na zgłoszenia czekamy w następujących terminach:

– warsztaty: do 15.01.2020 r.
– wystąpienia konferencyjne: do 29.02.2020 r.
– postery: do 31.03.2020 r.

Wystąpienia konferencyjne

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień w formie prezentacji problemu teoretycznego lub klinicznego,
prezentacji wyników badań lub studiów przypadków. Osoby prezentujące są zobowiązane do obecności w czasie
właściwej sesji referatów. Czas wystąpienia wynosi 20 minut (razem z dyskusją). W przypadku wystąpień w języku
angielskim abstrakty należy wysyłać w dwóch językach (polskim oraz angielskim).
Wszystkie szczegóły, które mogą ułatwić identyfikację pacjenta w wystąpieniach zawierających studium przypadku
lub
przypadków, muszą zostać usunięte lub zmienione w celu zachowania anonimowości.
Pierwszy autor wystąpienia przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie, że wszyscy autorzy wyrażają zgodę na
prezentację wyników ich badań. Harmonogram prezentacji i wytyczne dotyczące wystąpień, zostaną ogłoszone po
zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Naukowo-Doradczy Konferencji. Zgłaszający powinni dostarczyć abstrakt,
zawierający następujące informacje:

 • Tytuł wystąpienia
 • Imię i Nazwisko autora/autorów
 • Afiliacja autora/autorów
 • Biogram autora/autorów
 • Streszczenie (maksymalnie 500-700 słów)

Opis przypadku lub przypadków:

 1. Prezentacja problemu
 2. Konceptualizacja problemu i zastosowane interwencje
 3. Monitorowanie zmian
 4. Wynik pracy
 5. Wnioski

Praca badawcza:

 1. Wprowadzenie
 2. Metody
 3. Wyniki
 4. Dyskusja

Prezentacja problemu teoretycznego lub klinicznego:

 1. Wprowadzenie
 2. Dyskusja
 3. Sugestie

Warsztaty

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów warsztatów umiejętności terapeutycznych o czasie trwania 3 godziny zegarowe
oraz 1,5 godziny zegarowej. Proponowane warsztaty winny być skierowane do praktyków o zróżnicowanym poziomie
doświadczenia klinicznego. Warsztaty będą prowadzone równolegle w określonych blokach godzinowych. Zgłaszający
powinni dostarczyć abstrakt, zawierający następujące informacje:

 • Tytuł warsztatu
 • Imię i Nazwisko prowadzącego lub prowadzących warsztat
 • Afiliacja prowadzącego lub prowadzących warsztat
 • Streszczenie (maksymalnie 500 słów)
 • Metodę prowadzenia warsztatu (np. prezentacja Power point, video, ćwiczenia, odgrywanie ról)
 • Cel warsztatu i praktyczne umiejętności, które odbiorcy warsztatu będą mogli zastosować w codziennej
  praktyce klinicznej
 • Biogram prowadzącego/prowadzących

Plakaty

Zapraszamy do nadsyłania plakatów dotyczących tematyki klinicznej, przedstawiających wstępne wyniki trwającego
badania lub prezentacji przypadków. Sesje plakatowe zaplanowane są w trakcie całej konferencji. Osoby
prezentujące postery są zobowiązane do obecności przy swoich plakatach i do ich prezentacji podczas sesji posterowej.
Wszystkie szczegóły, które mogą ułatwić identyfikację pacjenta w plakacie z opisem przypadku lub przypadków,
muszą zostać usunięte lub zmienione w celu zachowania anonimowości.
Pierwszy autor plakatu przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie, że wszyscy autorzy wyrażają zgodę na
prezentację plakatu. Harmonogram prezentacji i wytyczne dotyczące plakatów, zostaną ogłoszone po zaakceptowaniu zgłoszenia
przez Komitet Naukowo-Doradczy Konferencji. Zgłaszający powinni dostarczyć abstrakt, zawierający następujące
informacje:

 • Tytuł plakatu
 • mię i Nazwisko autora/autorów plakatu
 • Afiliacja autora/autorów plakatu
 • Biogram autora/autorów plakatu
 • Streszczenie (maksymalnie 500 słów)

Opis przypadku lub przypadków:

 1. Prezentacja problemu
 2. Konceptualizacja problemu i zastosowane interwencje
 3. Wynik pracy
 4. Wnioski

Praca badawcza:

 1. Wprowadzenie
 2. Metoda
 3. Wyniki
 4. Dyskusja

Poster dotyczący tematyki klinicznej:

 1. Wprowadzenie
 2. Dyskusja
 3. Sugestie

Pozdrawiamy serdecznie,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej