Nawigacja mobilna

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku (piątek) w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, przy Pl. Solidarności 1, w głównym audytorium o godzinie 17:45 (I termin zebrania) i 18:00 (II termin zebrania, w przypadku braku obecności wymaganej liczby członków).

Podstawowe cele zebrania to:

1) przyjęcie sprawozdań z działalności obecnych władz

2) wybór nowych władz

3) uchwalenie zmian oraz tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa, który zamieszczamy poniżej.
Statut Towarzystwa PTTPB

Z poważaniem,
Zarząd PTTPB