Nawigacja mobilna

Zasady odnowienia certyfikatu terapeuty PTTPB

Odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB:

1. Wniosek o odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB należy złożyć w jednym z terminów rozpatrywania wniosków przez KND, przypadających 31 stycznia, 31 maja i 30 września, nie później jednak niż na 4 miesiące przed końcem okresu ważności certyfikatu.

2. Warunkiem odnowienia licencji jest: prowadzenie praktyki klinicznej w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej przez większość czasu od uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB • uczestnictwo w co najmniej 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej na rok (obejmuje wykłady, konferencje, warsztaty), poddawanie pracy terapeutycznej.