Aktualne władze PTTPBXIII Kadencja 2024-2026

Zarząd PTTPB

Agnieszka Tousty-Ingielewicz

Przewodnicząca

Magdalena Skotnicka-Chaberek

Wiceprzewodnicząca

Agnieszka Ślęzak

Skarbniczka

Grzegorz Marek

Sekretarz

Michał Kuroń

Członek Zarządu

Katarzyna Markowska-Regulska

Członkini Zarządu

Kamila Grochowska

Członkini Zarządu

Komisja Naukowo - Dydaktyczna

Magdalena Czernek-Malik

Przewodnicząca Komisji

Przemysław Sikora

Wiceprzewodniczący Komisji

Dorota Nowocin

Sekretarz

Elżbieta Wojnar-Mróz

Członkini Komisji

Kamila Stefanik

Członkini Komisji

Karolina Komorowska Legierska

Członkini Komisji

Małgorzata Styburska

Członkini Komisji

Marta Szydłowska

Członkini Komisji

Aleksandra Litarowicz-Prus

Członkini Komisji

Sąd Koleżeński

Izabela Pawłowska

Przewodnicząca

Kamil Wywrót

Wiceprzewodniczący

Natalia Walerowska

Sekretarz

Artur Wiśniewski

Członek Sądu

Małgorzata Walęcka

Członkini Sądu

Komisja Etyki

Krystyna Darżynkiewicz

Przewodnicząca Komisji

Marcin Młynarczyk

Wiceprzewodniczący Komisji

Katarzyna Białek

Sekratarz

Izabela Pawłowska

Członkini Komisji

Małgorzata Walęcka

Członkini Komisji

Komisja Rewizyjna

Agata Zelek

Przewodnicząca Komisji

Karolina Staniaszek

Wiceprzewodnicząca Komisji

Marzenna Kucińska

Sekretarz