Nawigacja mobilna

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB dla osób kończących kursy atestowane/rekomendowane przez PTTPB

„Nowe standardy”

„Stare standardy”

UWAGA: Jeżeli w czasie złożenia wniosku o przyznanie certyfikatu obowiązują przepisy inne niż w czasie rozpoczęcia szkolenia, zakończenia szkolenia, zdawania egzaminu końcowego, stosuje się przepisy nowe, jednakże należy stosować przepisy obowiązujące poprzednio, jeżeli są korzystniejsze dla Wnioskodawcy. Możliwość stosowania przepisów obowiązujących poprzednio zostaje wyłączona po upływie 4 lat od daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

W stosunku do szkoleń i kursów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, w szczególności w zakresie ich programów, czasu trwania oraz zasad organizacji stosuje się przepisy obowiązujące w momencie rozpoczęcia szkolenia.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem obowiązujących regulaminów znajdujących się w zakładce Dokumenty – Regulaminy PTTPB