Nawigacja mobilna

Walne Zebranie członków Towarzystwa

Szanowni Państwo,
najbliższe Walne Zebranie członków Towarzystwa, będące zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, niestety w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i w trosce o Państwa bezpieczeństwo, nie będzie mogło odbyć się w dotychczasowej – stacjonarnej formie. Jego zwołanie jest konieczne ze względu na upływającą w najbliższych dniach kadencję obecnego Zarządu, która zgodnie z zapisami Statutu PTTPB trwa dwa lata i nie może zostać przedłużona. Aktualne przepisy prawa [Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483; Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713); Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 Nr 73, poz. 763 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1026); Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); Statut Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej dostępny na stronie internetowej https://www.pttpb.pl/dokumenty/statut-towarzystwa umożliwiają zorganizowanie Walnego Zebrania i przeprowadzenie głosowania drogą komunikacji niebezpośredniej za pomocą komunikatorów internetowych.

Uwzględniając powyższe chcielibyśmy Państwa zaprosić na Walne Zebranie, które w terminie pierwszym drogą komunikacji internetowej odbędzie się w niedzielę 07.06.2020 r. o godz. 18.00. Termin ten został wybrany tak, aby możliwie jak najbardziej umożliwić Państwu udział w Zebraniu, stąd jest to niedziela, dzień dla większości z Państwa wolny od pracy oraz Ci z Państwa którzy mają zjazdy szkoleniowe będą już po zajęciach.

Uprzejmie Państwa prosimy o przesyłanie potwierdzenia chęci uczestnictwa w Walnym Zebraniu. Jest to w obecnej sytuacji szczególnie istotne w związku z kwestiami techniczno-organizacyjnymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@pttpb.pl do dnia 20.05.2020 r.

O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować po 20.05.2020r.