Nawigacja mobilna

Walne Zebranie Członków PTTPB 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej odbędzie się drogą zdalną z wykorzystaniem platformy Zoom, w dniu 03.06.2022 o godzinie 20:00 (I termin zebrania) i 20:15 (II termin zebrania, w przypadku braku obecności wymaganej liczby członków). Zebranie będzie się odbywać w trybie wideokonferencji przy zachowaniu:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.


Głosowanie będzie przeprowadzane za pośrednictwem aplikacji WZA24, przy użyciu przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, Safari (inne przeglądarki nie są zalecane). Weryfikacja osób upoważnionych do głosowania będzie się odbywać poprzez logowanie do aplikacji WZA24 po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła oraz otrzymanego kodu logowania, które rozsyłane będą bezpośrednio przed zebraniem. Osoby chcące wziąć udział w głosowaniu prosimy o sprawdzenie/uaktualnienie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu email zadeklarowanego w systemie PTTPB.
Przed zebraniem prosimy koniecznie zapoznać się z instrukcją logowania i głosowania w systemie WZA24, która zamieszczona jest w linku znajdującym się poniżej. 

Porządek zebrania:

 1. Wybór protokolanta zebrania.
 2. Przyjęcie planu walnego zebrania przedstawionego przez przewodniczącego
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Głosowanie na przewodniczącego komisji skrutacyjnej
 5. Głosowanie na członków komisji skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie zarządu obecnej kadencji
 7. Sprawozdanie KND
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 
 9. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej
 10. Głosowanie nad Uchwałą o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Głosowanie nad Uchwałą o zmianach w statucie
 12. Głosowanie nad Uchwałą specjalną w sprawie tajemnicy zawodowej terapeuty
 13. Wybór przewodniczącego Zarządu PTTPB w kadencji 2022-2024
 14. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu PTTPB w kadencji 2022-2024
 15. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTPB w kadencji 2022-2024
 16. Głosowanie nad Wyborem członków Sądu Koleżeńskiego PTTPB w kadencji 2022-2024
 17. Głosowanie nad wyborem Komisji Rewizyjnej PTTPB w kadencji 2022-2024
 18.  Wolne wnioski


 
Z wyrazami szacunku
Zarząd PTTPB

Link do instrukcji użytkownika aplikacji WZA24:
https://www.pttpb.pl/wp-content/uploads/2022/05/wza24-instrukcja-dla-użytkownika.pdf