Nawigacja mobilna

Uzupełnienie dokumentacji do CMKP

W najbliższych dniach na stronie CMKP ukażą się kryteria uznawania dorobku
do specjalizacji medycznej w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie
zdrowia. Prosimy osoby, które złożyły wnioski o uznanie dorobku z
psychoterapii dzieci i młodzieży o częste śledzenie komunikatów na stronie
CMKP www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty/ i uzupełnienie/dosłanie do CMKP dokumentacji zgodnie z obowiązującymi kryteriami.